Nyhedsbrev 4 for Risvangen og Vorrevangen

Den 19. december 2014

Et kort overblik over projektet

Vi er netop nu i gang med en lang række planlægningsopgaver. Det gælder ikke mindst i forhold til de opgaver, som vi står over for i starten af 2015, hvor vi blandt andet etablerer demohaver og afholder møde om regnvandsløsninger i de offentlige arealer. Du kan se tidsplanen for projektet her.

AffaldVarme Aarhus renoverer i starten af 2015 fjernvarmeledninger i en del af området bl.a. på Bakkevænget. Vi er i tæt dialog med AffaldVarme Aarhus i forhold til at koordinere de forskellige opgaver, så vi minimerer generne for de berørte beboere.

Råd og vejledning for haveejere

Vores samarbejdspartnere har nu været på besøg i de første haver for at give råd og vejledning. Besøgene har været præget af en stor spørgelyst fra haveejernes side. Flere haveejere havde forberedt en række spørgsmål på forhånd, men der dukkede også mange nye spørgsmål op på turene rundt i haverne.

Du kan som haveejer få besøg i din have frem til den 1. maj 2015. Det er dog en god idé at kontakte os allerede nu, hvis du er interesseret i et besøg. Du skal kontakte:

Aarhus Vand
Telefon: 89 47 10 00
E-mail: aarhusvand@aarhusvand.dk

Husk, at årstiden og vejret ikke har nogen betydning for et havebesøg.

Under et besøg i din have får du råd og vejledning i forhold til, at du senest den 1. juli 2015 skal beslutte, om du i fremtiden vil håndtere regnvandet i din egen have, eller om du vil udlede det til Aarhus Vands regnvandssystem i de offentlige arealer. Du kan også svar på spørgsmål om den videre proces og procedure om ansøgninger og tilladelser. Hvis du har kloaktegninger for dit hus, er det en god idé, at du finder dem frem til havebesøget.

Råd og vejledning for boligforeninger

Hvis du bor i en boligforening, sker råd og vejledning gennem din boligforening. Vi deltager meget gerne i råd-og-vejledningsmøder med de enkelte afdelinger. På disse møder vil vi eksempelvis svare på spørgsmål, drøfte løsningsforslag og lytte til dine erfaringer med regnvand i området.

Vi kan desværre ikke besøge hver enkelt lejer. Du skal derfor henvende dig til afdelingsbestyrelsen i din boligforening, hvis du synes, det er en god idé, at vi deltager i et råd-og-vejledningsmøde i netop din afdeling. I forbindelse med råd-og-vejledningsmøder hos AAB vil der desuden være en repræsentant fra projektafdelingen til stede.

Du kan nu gennemføre din egen nedsivningstest

Mange haveejere i Risvangen og Vorrevangen har givet udtryk for, at de gerne vil vide mere om deres havers nedsivningsevne. Du kan teste din haves nedsivningsevne på to forskellige måder:

1. Du graver et hul og måler nedsivningen nede i jorden.

2. Du tester nedsivningen på jordoverfladen ved hjælp af to metalringe, som du fra den 5. januar kan låne hos os ved at kontakte:

Lars Trolle
Telefon: 89 47 12 24
E-mail: lar@aarhusvand.dk

 Du kan læse mere om, hvordan du tester din haves nedsivningsevne her