Håndtering af regnvand i egen have

Læs her, hvad det betyder, hvis man har valgt at håndtere regnvandet i egen have.

Har man valgt Aarhus Vands ”Basisløsning til håndtering af regnvand - servicepakke 3”, vil man høre nærmere fra os og skal indtil videre ikke foretage sig noget.

Hvis man selv etablerer sit regnvandsanlæg må man ikke gå i gang med arbejdet, før man har indhentet de nødvendige tilladelser og eventuelle dispensationer fra Aarhus Kommune. Hvis man ikke kan få de nødvendige tilladelser, skal man i stedet aflede regnvandet til Aarhus Vands nye regnvandssystem i de offentlige arealer.

Ansøgninger og dispensationer

På Aarhus Kommunes hjemmeside kan der ansøges om nedsivning af regnvand i faskiner, regnbede, græsarealer ol. På hjemmesiden kan man også se, hvad man selv må lave, og hvor der kræves en autoriseret kloakmester, ligesom man kan finde gode råd og ideer til at håndtere regnvandet i sin have.

Ønsker man andre former for lokal håndtering af regnvand (for eksempel genbrug) kan man finde information om dette i Aarhus Kommunes LAR-metodekatalog.

Dispensation til, at besværlige afløb fra kælderskakte, lysninger mv. fortsat må være tilsluttet spildevandssystemet, skal ansøges ved Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi (CME). Ansøgningen kan ske på Aarhus kommunes hjemmeside her.

Udtrædning af kloakforsyningen for regnvand

Sammen med tilladelse til at aflede regnvand på egen grund, gives der tilladelse til, at ejendommen ”udtræder af kloakforsyningen for regnvand”. Der skal derefter indgås en kontrakt mellem grundejer og Aarhus Vand. Kontrakten beskriver vilkårene for ”udtræden” – herunder vilkårene for tilbagebetaling af tilslutningsbidrag.

Økonomi og tilbagebetaling af tilslutningsbidrag

Tilslutningsbidraget kan først tilbagebetales, når der foreligger en færdigmelding fra af en autoriseret kloakmester. Information om tilskud og regler kan ses her.