Den 28. august og den 1. september 2014: Workshop om håndtering af regnvand på egen grund

Torsdag den 28. august og mandag den 1. september holdt vi en workshop på Vorrevangskolen, hvor beboerne fik viden om og inspiration til, hvordan man kan håndtere sit regnvand i egen have. Der var derudover mulighed for at stille spørgsmål og eventuelt præsentere sine egne idéer og tanker.

Program for workshoppen:

  • Give en kort orientering om det samlede projekt
  • Vise eksempler på, hvordan haveejere rundt omkring i Danmark har valgt at håndtere deres regnvand
  • Give mulighed for at høre, hvad andre beboere i området planlægger at gøre
  • Give mulighed for at give andre beboere gode idéer og råd
  • Kort præsentere vores arbejde med at udvikle servicepakker

Der er sendt et referat fra workshoppen til alle beboere i området. Du kan hente referatet her.