Afledning til det offentlige regnvandssystem

Det nye regnvandssystem i de offentlige arealer etableres i perioden 2016 – 2019. Arbejdet sker etapevist, og du kan se vores anlægs- og tidsplan her.

Inden arbejdet sættes i gang på de enkelte veje, vil beboerne blive indkaldt til møde, hvor vi vil informere nærmere om tidsplaner, det konkrete arbejde, afleveringspunkt og tilslutning til nyt regnvandssystem.