Vi adskiller regnvand og spildevand

Formål

Adskillelse af overflade-/regnvand og husspildevand (også kaldt separatkloakering) er nødvendigt på grund af klimaforandringerne, der allerede har medført flere, meget kraftige regnskyl.

Adskillelse af regn- og spildevand minimerer risikoen for:

  • Spildevand i din kælder og på din grund
  • Forurening af vandløb, søer og havet
  • Oversvømmelsesskader som følge af klimaændringer

Det er Aarhus Kommune, der med sin spildevandsplan beslutter, hvilke veje og områder, der skal have adskilt regnvand og spildevand. Du kan i nedenstående link se, hvornår der skal arbejdes på din vej. Klik på "Plan for adskillelse af fællessystem" i menuen til venstre og zoom ind på dit område: Link til Aarhus Kommunes Spildevandsplan 2017 - 2020.

Det er Aarhus Vands opgave at gennemføre det konkrete projekt med adskillelse af regn- og spildevand i vejen.

Dit ansvar ved adskillelse

Som grundejer på en vej, hvor regn- og spildevand skal adskilles, har du også et ansvar. Ideen med at have to rør i vejen kommer kun til at fungere, hvis du og dine naboer også får adskilt spildevand og regnvand på jeres grund. Derfor skal du sørge for at adskille dit regnvand fra dit spildevand fra køkken og toilet.

Ofte er der flere muligheder. Enten kan du føre dit spildevand i et rør og dit regnvand i et andet rør ud til de to nye rørledninger i vejen. Alternativt kan du ”beholde” regnvandet på din egen grund og lade det nedsive i din have.

Tidsplan

Tidsplan for arbejdet i de enkelte veje fremgår af Her arbejder vi