Adskillese af regn- og spildevand i Harlev

Formål

Formålet med at adskille regn- og spildevand i Harlev er at lave et tostrenget spildevandssystem, hvor regnvand og spildevand fra toiletter og køkken ikke længere bliver blandet sammen. Det betyder, at der bliver lagt to typer rør i vejen – et til spildevand og et til regnvand. Som grundejer skal du sørge for også at adskille regnvand og spildevand i rørene på din grund.

Det er Aarhus Kommune, der med sin spildevandsplan har besluttet, hvilke veje og områder, der skal separatkloakeres. Aarhus Vand har ansvaret for at gennemføre de konkrete projekter. Arbejdet er nødvendig pga. klimaforandringer, der allerede har medført flere, meget kraftige regnskyl.

Dit ansvar ved separatkloakering

Som grundejer på en vej, hvor regn- og spildevand skal adskilles, har du også et ansvar. Ideen med at have to rør i vejen kommer kun til at fungere, hvis du og dine naboer også får adskilt spildevand og regnvand på jeres grund. Derfor skal du sørge for at adskille dit regnvand fra dit spildevand fra køkken og toilet.

Ofte er der flere muligheder. Enten kan du føre dit spildevand i et rør og dit regnvand i et andet rør ud til de to nye rørledninger i vejen. Alternativt kan du ”beholde” regnvandet på din egen grund og lade det nedsive i din have.

Orienteringsmøde i Harlev

Aarhus Vand vil løbende indkalde de borgere, der bliver berørt af separatkloakeringen i Harlev til informationsmøder. Her vil du få klar besked om, hvad der skal ske på din vej og hvad du selv skal gøre.

Områder og etaper

Oversigt - opdateret den 29. februar 2017: 

Etapekort 2017 2018 Harlev.pdf