Tidsplan og baggrund

Kortet viser tidsplanen for vores anlægsarbejde i de berørte områder i Åbyhøj.

 

Baggrund

Derfor adskiller vi regnvand og spildevand

Klimaforandringerne betyder, at vi i Danmark oplever stadig flere kraftige regnskyl og voldsomme skybrud. Vi forventer således, at der alene ved skybrud falder 40 procent mere regn i løbet af de næste 50 år.

Mange steder i landet, herunder også i Aarhus, giver klimaforandringerne os nogle helt særlige udfordringer de steder i kloaksystemet, hvor regnvand og spildevand løber i de samme rør frem til et renseanlæg.

De øgede regnmængder betyder, at kapaciteten i rørene mange steder allerede i dag er for lille, og at det overskydende vand – som er en sundhedsfarlig blanding af spildevand og regnvand – løber ud i eksempelvis søer, vandløb og Aarhus Bugt uden at blive renset først.  Det overskydende vand forårsager desuden oversvømmelser af kældre, veje og grønne områder. Vi mangler med andre ord plads i kloaksystemet – ikke mindst i fremtiden. Og det gør vi noget ved – i tæt samarbejde med Aarhus Kommune.

I Aarhus ser vi muligheder

Vi er i Aarhus som i mange andre kommuner allerede i fuld gang med at adskille regnvand og spildevand de steder, hvor det ikke allerede er sket. Det drejer sig typisk om områder, hvor kloaksystemet er anlagt før midten af 60’erne. I nogle af disse områder leder vi regnvandet uden om vores renseanlæg til søer, vandløb og Aarhus Bugt i helt nye rør. I andre områder håndterer vi regnvandet på terræn eller laver en kombination af begge dele.

De steder, hvor vi vælger at håndtere regnvandet på terræn, har vi mulighed for at bruge regnvandet til forskønnelse og til rekreative formål. Nogle steder gør vi således vandet til et synligt element - for eksempel i form af regnvandssøer, regnvandsbede og vandkanaler. Vi etablerer også lavninger, dæmninger, skaber helt nye byrum og indretter grønne områder på nye måder. Kort fortalt så handler det om, at vi betragter de klimatilpasningsprojekter, vi gennemfører omkring adskillelse af regnvand og spildevand som oplagte muligheder for at understøtte Aarhus Kommunes vision om at gøre Aarhus til et endnu mere attraktivt sted at bo.

Uanset om vi vælger at lede regnvandet til et vandløb i nye rør, eller om vi vælger at håndtere det på terræn, så skaber vi et kloaksystem, der gør byen klar til at tage imod de kraftige regnskyl, der er en konsekvens af klimaforandringerne. Vores valg af løsninger afhænger altid af de lokale forhold. Hertil kommer, at vi hele tiden holder vores indsats op mod risikoen for oversvømmelse og omkostningerne af de skader, oversvømmelser forvolder.

Aarhus er i rivende udvikling, og byen vokser hurtigt. Hvert år flytter 5.000 nye borgere til kommunen. Det betyder, at vores renseanlæg ikke kan følge med. I fremtiden samler vi derfor rensning af spildevand fra hele kommunen på to, store højteknologiske renseanlæg – Egå Renseanlæg og det kommende Marselisborg Ressourceanlæg. Vi forventer samtidigt at reducere vores driftsudgifter til rensning af spildevand med op til 40 procent om året. Hertil kommer, at vi kan producere energi og udvinde næringsstoffer i et hidtil uset omfang.

Nu klimatilpasser vi i Viby og Åbyhøj

Vi arbejder frem til 2040 med at tilpasse Viby og Åbyhøj, så områderne er rustet til at modstå klimaforandringerne. Det gør vi blandt andet ved at adskille regnvand og spildevand de steder, hvor de to typer vand løber i samme rør. Regnvandet fra både haver og offentlige arealer vil vi så fremover håndtere på terræn i stedet for i rør under jorden. Det giver os mulighed for at bruge regnvandet på nye og spændende måder i de offentlige arealer. På den måde kan vi bidrage positivt til udviklingen af de berørte områder i Viby og Åbyhøj.

I både Viby og Åbyhøj spiller de mange grundejere en vigtig rolle for vores arbejde med at klimatilpasse kloaksystemet. Den enkelte grundejer skal nemlig adskille regnvand og spildevand på egen grund. Grundejerne afholder selv udgifterne til arbejdet på sin grund. Regnvandet skal fremover som udgangspunkt ledes på terræn frem til Aarhus Vands regnvandsløsning ude i vejen. I nogle områder kan grundejerne vælge at nedsive regnvandet i egen have.

Det er vigtigt for os at have en god dialog med borgere, virksomheder, organisationer og kommunen. Vi skal have deres hjælp i forhold til at skabe de helt rigtige regnvandsløsninger. Vi vil derfor løbende invitere til dialog gennem for eksempel informationsmøder, workshops og events.

En af årsagerne til, at vi arbejder i netop i Åbyhøj er desuden, at renseanlæggene i de to områder allerede i dag er for små. Derfor er det vigtigt, at vi nedbringer de vandmængder, som renseanlæggene modtager, indtil vi nedlægger dem og i stedet fører spildevandet til det kommende, nye Marselisborg Renseanlæg.

Yderligere baggrundsmaterialer

Baggrunden for Aarhus Vand og Aarhus Kommunes planer for – og arbejde med – klimatilpasning er samlet og beskrevet på Aarhus Kommunes hjemmeside. Læs mere på bl.a. følgende links:

Gode råd om forebyggelse af oversvømmelse
Aarhus Kommunes plan for spildevandsplanlægning