Område: Søren Frichs Vej

I kvarteret ved Søren Frichs Vej adskiller vi regnvand og spildevand de steder, hvor de to typer vand i dag løber i samme rør. Dette er et led i vores arbejde med at tilpasse kloak systemet, så det er rustet til at modstå klimaforandringerne. For vi mangler plads i kloak systemet.

Vi håndterer i fremtiden regnvandet på terræn

I kvarteret ved Søren Frichs Vej vil vi i fremtiden håndtere regnvandet fra vejene på terræn i stedet for i rør under jorden. Det giver os blandt andet mulighed for at bruge regnvandet på nye og spændende måder i de offentlige arealer.

Hvad betyder vores arbejde for den enkelte grundejer? Som grundejer er det vigtigt at være opmærksom på følgende:

  1. Den enkelte grundejer skal adskille regnvand og spildevand på egen grund. Som grundejer skal man selv afholde udgifterne til dette arbejde.
  2. Alle grundejere, der bliver pålagt at adskille regnvand og spildevand på egen grund, modtager brev fra Aarhus Kommune med tidsplan og information om indsigelsesmuligheder.
Tidsplan for I.P. Jakobsens Vej m.fl.

Aktuelt

Her kan du læse de seneste nyheder og informationer om projektet.

Infomøde_6. november.pdf

Vi forstyrrer hverdagen

Det er et omfattende projekt, vi skal gennemføre i området. Vi skal arbejde, hvor der til dagligt færdes mange mennesker. Vi tager naturligvis hensyn til alle i området, men vi kan dog ikke undgå at forstyrre hverdagen.

Man vil som beboer i området derfor kunne opleve gener blandt andet i form af støv, støj, afspærringer, omkørsler og indskrænkninger i de nuværende adgangs- og parkeringsforhold.

Påbud om separering

Det er Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, der udsteder varsel af påbud om adskillelse af regn- og spildevand på din grund. Varsling om påbud udstedes, når Aarhus Vand har lavet den nye stikledning til grunden. Vaslet udstedes med en indsigelsesperiode på 3 uger. Derefter udsender Kommunen et egentligt påbud med en frist til at udføre arbejdet på ca. 6 måneder.

Færdigmelding, med tilhørende tegning af det udførte separeringsarbejde på egen grund, skal den autoriserede kloakmester sende til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø (www.aarhus.dk/faerdigmeldingkloak)

Grundejer har pligt til at få arbejdet udført af en autoriseret kloakmester, hvilket kan tjekkes på sikkerhedsstyrelsens hjemmeside (www.sik.dk)

Såfremt du vælge at udfører arbejdet på grunden inden Aarhus Vand har lavet et stik til ejendommen, skal du være opmærksom på at din kloakmester efterfølgende skal slutte dit regnvand til regnvandsstikket.