Tidsplan

Grundejerne i den resterende del af det område der skal adskilles i 2019, vil få nærmere information i januar 2019.