Om projektet

Det er et omfattende projekt, vi skal gennemføre i området omkring Jeppe Aakjærs Vej. Vi skal arbejde i et område, hvor der til dagligt færdes mange mennesker. Vi tager naturligvis hensyn til alle i området, men vi kan dog ikke undgå at forstyrre hverdagen.

Du vil således kunne opleve gener blandt andet i form af støv, støj, afspærringer, omkørsler og indskrænkninger i de nuværende adgangs- og parkeringsforhold.

Adskillelse på egen grund

Som grundejer har du ansvaret for at adskille regnvand og spildevand på egen grund, og du skal selv afholde udgifterne forbundet med dette arbejde.

Du skal som udgangspunkt fremover lede regnvandet på terræn frem til Aarhus Vands regnvandsløsning ude i vejen – det vil sige frem til skel.

Nedsivning på egen grund

Vær opmærksom på, at du skal indhente tilladelse hos Aarhus Kommune, hvis du ønsker at nedsive dit regnvand på egen grund.