Vi skiller regn- og spildevand ad i Åbyhøj

I Åbyhøj adskiller vi regnvand og spildevand de steder, hvor de to typer vand i dag løber i samme rør. Dette er et led i vores arbejde med at tilpasse kloaksystemet, så det er rustet til at modstå klimaforandringerne. For vi mangler plads i kloaksystemet.

Regnvandsbede er en del af klimatilpasningen i Åbyhøj

Tidsplan

Se hvornår dit område skal klimatilpasses på denne oversigt:

 

Store regnmængder kræver nye, klimatilpassede løsninger 

Vi skal have sikret alle dele af Aarhus mod de store regnmængder, der kommer i fremtiden. Det kræver nye, klimatilpassede løsninger – også i Åbyhøj. Det er et stort og langsigtet projekt at skille regnvand og spildevand ad i Åbyhøj. Det kommer til at vare de næste 10 år frem.


Vores arbejde vil foregå dels under jorden, hvor vi udvider kapaciteten i kloaksystemet. Det sker ved, at vi skiller regnvand og spildevand ad de steder, hvor de to typer vand løber i samme rør. Dels på vejene hvor vi laver vejbede til forsinkelse af regnvandet.


På den måde kan vi sammen håndtere klimaforandringerne og de stigende regnmængder.

 

Vi løser klimaudfordringerne ved fælles hjælp

Det er klart, at et projekt, der kommer til at vare nogle år – og er så omfattende – vil kunne mærkes af alle i Åbyhøj. Derfor er det vigtigt for os i Aarhus Vand at have en tæt dialog med borgere, virksomheder og foreninger i området.


Sammen med Aarhus Kommune har der været afholdt møder, hvor alle har bidraget med idéer og lokalkendskab. I den forbindelse er der lavet en pjece ”Merværdi i Klimatilpasning – en vision for Åbyhøj”, som du finder inde på kommunens hjemmeside.

 

Hvornår skal arbejdet ske?

 

Der kommer til at ske en række projekter i området, som omfatter:

  • Oktober 2021: Andet ledningsarbejde, hvor ledningsnettet renoveres

  • 2022: Beplantning, etablering af vejbump

  • 2023: Der etableres slidlag på asfalten

  

Blomstrende vejbede forsinker vandet og sænker farten på vejene

Der bliver i Åbyhøj etablere vejbede flere steder, som er et vigtigt element i at forsinke regnvandet og fungerer samtidig som fartdæmper. Vi får en række spørgsmål til vejbedene, som vi har samlet her:

Hvordan fungerer vejbede?

Vejbede forsinker og renser en del af regnvandet fra vejene, inden det ledes i regnvandsledningen. Der er ikke nedsivning fra vejbedene. Vandet opsamles i et dræn i bunden af vejbedet.

Vejbrønden ved indløbet til vejbedet fungerer således, at vandet skal komme op af vejbrønden og løbe ind i bedet. Vejbrønden er således ikke stoppet til, når der flyder vand op.

Hvorfor laver I vejbede?

2 af visionerne i forbindelse med Aarhus Kommunes arbejde med ”Merværdi i klimatilpasning” er ”en grønnere bydel” og ”fredeligere veje”. Disse ønsker bliver understøttet med placering af vejbede, hvor forholdene på stedet tillader det. Her bliver der f.eks. set på afstand til sideveje og indkørsler m.v.

Hvordan vælger I beplantning?

Beplantningen består af løg og stauder. Planterne er sammensat således, at der er blomster så stor en del af året som muligt.  Du kan læse mere om blomsterne hos Byblomst, der er vores dygtige samarbejdspartner.

Planterne er sammensat så de kun kræver et minimum af vedligeholdelse. Det er Aarhus Kommune, der står for den grønne vedligeholdelse.

Hvorfor er vejbede placeret i den samme side af vejen?

Når vejbedene ofte er placeret i den samme side af vejen fremfor forskudt, skyldes dette, at der i de fleste veje er mange forskellige ledninger i jorden, som vi skal tage hensyn til. Det kan eksempelvis være fjernvarmeledninger, der ofte er placeret i modsatte side af spildevandsledningerne.

 

 

 

Asfalt - hvorfor afleveres vejen med lapper?

Når Aarhus Vand laver nye ledninger i et område, retablerer vi vejen i den rende, vi har gravet. Renden afsluttes med et asfaltbærelag (groft asfalt).

Når der har været lavet så omfattende gravearbejde, kan det ikke undgås, at der de næste par år vil opstå sætninger i asfalten.

Derfor betaler Aarhus Vand ind til en slidlagspulje, så Aarhus Kommune 2-3 år efter gravearbejdet er afsluttet, kan lægge nyt slidlag på. Vejen kan derfor virke lidt ufærdige indtil det sidste slidlag kommer på.

 

Din opgave som grundejer

Det er Aarhus Vand, som står for adskillelsen af regnvand og spildevand på alle offentlige arealer. Vi sikrer, at der til din ejendom etableres 2 stikledninger en til spildevand og en til regnvand.

Regnvandet fra din ejendom d.v.s. tagvand, omfangsdræn og overfladevand skal tilsluttes regnvandsstikket. Spildevand fra køkken, bad, toilet, vaskemaskine m.v. skal tilsluttes spildevandsstikket.

Det er illustreret her:

På din grund er opgaven din.

Du skal efter påbud fra Aarhus Kommune selv sørge for, at spildevandet fra din ejendom i fremtiden ikke blandes med regnvandet.

Du skal, som grundejer, selv betale for det udførte arbejde på egen grund.

 

Hvad gør du nu?

Der er flere måder at løse adskillelsen af regn- og spildevand på din grund, og prisen afhænger af de præcise forhold på din grund – terræn, jordforhold, placeringen af dit hus.

Arbejdet kræver en autoriseret kloakmester, og vi anbefaler, at du indhenter løsningstilbud fra flere, så du har et godt beslutningsgrundlag.

Du er i den sammenhæng også velkommen til at få et gratis tilbud fra Aarhus Vand. Vi har sammen med vores autoriserede entreprenører mange års erfaring med klimaløsninger til private. Vi benytter entreprenørfirmaet Per Aarsleff A/S, som er autoriserede i henhold til lov nr. 401 af 28. april 2014.

Du kan hente kloakplanen for din ejendom fra Aarhus Kommunes byggesagsarkiv: www.minejendom.net.

Vi anbefaler, at du venter med at adskille på din grund, til du har fået 2 stikledninger. Hvis du adskiller inden, kan du risikere, at dele af arbejdet skal laves om. Du vil som minimum skulle tilslutte de nye stik efterfølgende.