Om projektet

I Malling Syd adskiller vi regnvand og spildevand de steder, hvor de to typer vand i dag løber i samme rør. Dette er et led i vores arbejde med at tilpasse kloaksystemet, så det er rustet til at modstå klimaforandringerne. For vi mangler plads i kloaksystemet.

Påbud om adskillelse

Det er Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, der udsteder varsel af påbud om adskillelse af regn- og spildevand på din grund. Varslet udsendes i starten af 2021, til det område der adskilles i 2020, med en indsigelsesperiode på 3 uger. Derefter udsender Kommunen et egentligt påbud med en frist til at udføre arbejdet på ca. 6 måneder.

Færdigmelding, med tilhørende tegning af det udførte separeringsarbejde på egen grund, skal den autoriserede kloakmester sende til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø (www.aarhus.dk/faerdigmeldingkloak)

Grundejer har pligt til at få arbejdet udført af en autoriseret kloakmester, hvilket kan tjekkes på sikkerhedsstyrelsens hjemmeside (www.sik.dk)

Såfremt du vælge at udfører arbejdet på grunden inden Aarhus Vand har lavet et stik til ejendommen, skal du være opmærksom på at din kloakmester efterfølgende skal slutte dit regnvand til regnvandsstikket.

Nedsivning på egen grund

Malling ligger i et område med delvise grundvandsinteresser, hvorfor man som udgangspunkt ikke kan benytte nedsivning af regnvand via faskiner, men det kan godt være en mulighed for at nedsive regnvand på terræn (græsplæne) eller ved at etablere et regnvandsbed.

Der skal altid søges om tilladelse til nedsivning af regnvand på egen grund ved Aarhus Kommune, Teknik og Miljø: (www.aarhus.dk/LAR).

Vi forstyrrer hverdagen

Det er et omfattende projekt, vi skal gennemføre i området. Vi skal arbejde, hvor der til dagligt færdes mange mennesker. Vi tager naturligvis hensyn til alle i området, men vi kan dog ikke undgå at forstyrre hverdagen.

Man vil som beboer i området derfor kunne opleve gener blandt andet i form af støv, støj, afspærringer, omkørsler og indskrænkninger i de nuværende adgangs- og parkeringsforhold.

Aktuelt

Her opdaterer vi løbende med aktuelle informationer.

22. januar 2020

Borgermøde 1: Ajstrupvej 12-22,  Mejerivej og Smedegårds Allé 107-123

5. februar 2020

Borgermøde 2: Ajstrupvej 25-43 og Rønhøjvej, Søndermarksvej og Malling Kirkevej

11. marts 2020 - Aflyst

Borgermøde 3: Lundshøjgårdsvej, Tværgade 6-16 og Nyvej 14-20

19. juni 2020

Information på mail eller med brev.

Uge 31, 2020

Asfalt på Tværgade og Lundshøjgårdsvej.

Tidsplan for Malling syd

Vigtige dokumenter

Information om adskillelse i offentlige arealer og på privat grund.

Vi har afholdt enkelte orienteringsmøder med fokus på de arbejder, der skal udføres i 2020. Det har, på baggrund af Covid-19, ikke været muligt af afholde de resterende informationsmøder.

Derfor har vi indtalt en præsentation og linket til den her.

På mødet og i videoen præsenterede vi baggrunden for projektet, vores planer og teamet, som har ansværet for at gennemføre arbejdet. Vi satte også fokus på, hvordan du skal forholde dig i forbindelse med adskillelse af regnvand og spildevand på din grund.

Se præsentationen fra møderne her: Præsentation

Se referatet her: Referat infomøderne