Vi skiller regn- og spildevand ad i Malling Syd

I Malling Syd adskiller vi regnvand og spildevand de steder, hvor de to typer vand i dag løber i samme rør. Dette er et led i vores arbejde med at tilpasse kloaksystemet, så det er rustet til at modstå klimaforandringerne. For vi mangler plads i kloaksystemet.

Store regnmængder kræver nye, klimatilpassede løsninger

Vi skal have sikret alle dele af Aarhus mod de store regnmængder, der kommer i fremtiden. Det kræver nye, klimatilpassede løsninger – også i Malling. Det er stort og langsigtet projekt at skille regnvand og spildevand ad i Malling. Det kommer til at vare frem til 2022.

Vores arbejde vil foregå under jorden, hvor vi udvider kapaciteten i kloaksystemet. Det sker ved, at vi skiller regnvand og spildevand ad de steder, hvor de to typer vand løber i samme rør.

På den måde kan vi sammen håndtere klimaforandringerne og de stigende regnmængder.

Vi løser klimaudfordringerne ved fælles hjælp

Det er klart, at et projekt, der kommer til at vare nogle år – og er så omfattende – vil kunne mærkes af alle i Malling. Derfor er det vigtigt for os i Aarhus Vand at have en tæt dialog med borgere, virksomheder og foreninger i området.

Sammen med Aarhus Kommune inviterer vi til møder, hvor alle er velkomne til at bidrage med idéer og lokalkendskab. Vi har brug for hjælp og fælles indspark til at skabe de bedst mulige løsninger.

Din opgave som grundejer

Det er Aarhus Vand, som står for adskillelsen af regn- og spildevand på alle offentlige arealer. Vi sikrer, at den eksisterende stikvandsledning til din ejendom fortsætter som spildevandsledning.

Regnvandet fra din ejendom skal frakobles den eksisterende fællesledning, så det fremover ikke blandes med spildevand fra toilet, køkken, bad og bryggers mv.

Regnvandet skal ledes til det nye regnvandsstik og/ spildevandsledning eller med en overfladeløsning, som Aarhus Vand fører frem til skelgrænsen. 

Det er illustreret her:

På din grund er opgaven din.

Du skal efter påbud fra Aarhus Kommune selv sørge for, at spildevandet fra dit toilet eller køkken i fremtiden ikke blandes med regnvandet. Det betyder, at tagvandet skal frakobles den eksisterende ledning og ledes til skel ved vejen. Det kan enten ske gennem en regnvandsledning eller på terræn.

Du skal som grundejer selv betale for det udførte arbejde på egen grund.

Hvad gør du nu?

Der er flere måder at løse adskillelsen af regn- og spildevand på din grund og prisen afhænger af de præcise forhold på din grund – terræn, jordforhold, placeringen af dit hus.

Arbejdet kræver en autoriseret VVS-virksomhed, og vi anbefaler, at du indhenter løsningstilbud fra flere, så du har et godt beslutningsgrundlag.

Du er i den sammenhæng også velkommen til at få et gratis tilbud fra Aarhus Vand. Vi har sammen med vores autoriserede entreprenører mange års erfaring med klimaløsninger til private. Vi benytter entreprenørfirmaet VAM A/S, som er autoriserede i henhold til lov nr. 401 af 28. spril 2014.

Du kan hente kloakplanen for din ejendom fra Aarhus Kommunes byggesagsarkiv: www.minejendom.net.