Nedsivning på egen grund

Nedsivning på egen grund

Malling ligger i et område med delvise grundvandsinteresser, hvorfor man som udgangspunkt ikke kan benytte nedsivning af regnvand via faskiner, men det kan godt være en mulighed for at nedsive regnvand på terræn (græsplæne) eller ved at etablere et regnvandsbed.

Der skal altid søges om tilladelse til nedsivning af regnvand på egen grund ved Aarhus Kommune, Teknik og Miljø: (www.aarhus.dk/LAR).