Om projektet

I Malling Nord adskiller vi regnvand og spildevand de steder, hvor de to typer vand i dag løber i samme rør. Dette er et led i vores arbejde med at tilpasse kloaksystemet, så det er rustet til at modstå klimaforandringerne. For vi mangler plads i kloaksystemet.

Påbud om separering

Det er Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, der udsteder varsel af påbud om adskillelse af regn- og spildevand på din grund. Varslet udsendes i starten af 2020, til det område der adskilles i 2019, med en indsigelsesperiode på 3 uger. Derefter udsender Kommunen et egentligt påbud med en frist til at udføre arbejdet på ca. 6 måneder.

Færdigmelding, med tilhørende tegning af det udførte separeringsarbejde på egen grund, skal den autoriserede kloakmester sende til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø (www.aarhus.dk/faerdigmeldingkloak)

Grundejer har pligt til at få arbejdet udført af en autoriseret kloakmester, hvilket kan tjekkes på sikkerhedsstyrelsens hjemmeside (www.sik.dk)

Såfremt du vælge at udfører arbejdet på grunden inden Aarhus Vand har lavet et stik til ejendommen, skal du være opmærksom på at din kloakmester efterfølgende skal slutte dit regnvand til regnvandsstikket.

Nedsivning på egen grund

Nedsivning på egen grund

Malling ligger i et område med delvise grundvandsinteresser, hvorfor man som udgangspunkt ikke kan benytte nedsivning af regnvand via faskiner, men det kan godt være en mulighed for at nedsive regnvand på terræn (græsplæne) eller ved at etablere et regnvandsbed.

Der skal altid søges om tilladelse til nedsivning af regnvand på egen grund ved Aarhus Kommune, Teknik og Miljø: (www.aarhus.dk/LAR).

Vi forstyrrer hverdagen

Vi forstyrrer hverdagen

Det er et omfattende projekt, vi skal gennemføre i området. Vi skal arbejde, hvor der til dagligt færdes mange mennesker. Vi tager naturligvis hensyn til alle i området, men vi kan dog ikke undgå at forstyrre hverdagen.

Man vil som beboer i området derfor kunne opleve gener blandt andet i form af støv, støj, afspærringer, omkørsler og indskrænkninger i de nuværende adgangs- og parkeringsforhold.

Tidsplan for Malling nord