Hvad kan et blødgøringsanlæg have af konsekvenser for drikkevandskvaliteten?

Når man installerer et blødgøringsanlæg i ens hjem ændrer man på vandets kvalitet og man har selv ansvaret for vandets kvalitet. Dermed kan Aarhus Vand ikke tage ansvar for den ændring af vandkvaliteten, som blødgøring medfører.

Derudover er der mulighed for øget korrosion (tæring) i rørsystemet ved metal- og kobberrør og ved ens vandhanen. Justering af ph-værdi er derfor meget essentielt for at undgå, at ens installation bliver tærret.

Vedligeholdes blødgøringsanlægget ikke som forskrevet er der risiko for opblomstring af bakterier, der kan forurene drikkevandet i husstanden.

Ved blødgøring fjerner man mange gavnlige mineraler* i vandet. Indstillingen af blødgøringsanlægget skal derfor foretages af en professionel ellers risikerer man at påvirke vandkvaliteten uhensigtsmæssigt. Samtidig er der mulighed for et øget indhold af natrium ved ion-bytteranlæg, hvilket også kan have betydning for helbredet.

*Calcium (godt for knogler og tænder) og magnesium (som er godt for hjerte/kar-sygdomme), flourid (godt til at forebygge huller i tænderne).