Blødgøringsanlæg

Aarhus Kommune er myndighed i forhold til installationer i ejendommen. Ansøgning om eventuel myndighedsgodkendelse skal derfor sendes til Aarhus Kommune, Byggeri.

Et privat blødgøringsanlæg skal være drikkevandsgodkendt i et EU land og skal installeres efter måleren og tilbagestrømningssikringen på kundens installation.

I bekendgørelsen om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikekvand er det fastsat, at byggevarerne kan markedsføres og sælges, hvis det kan dokumenteres, at byggevaren som helhed eller de berørte delkomponenter, som byggevaren består af, er:

  1. Godkendt af GDV-godkendelsessekretariatet (GDV-godkendelse)
  2. Certificeret i Tyskland i overensstemmelse med den gældende tyske ordning eller
  3. Godkendt i Nederlandende i overensstemmelse med den i Nederlandende gældende ordning eller
  4. Typegodkendt i Sverige

GDV-ordningen bliver dermed frivillig i det omfang, at virksomheder, der sælger og markedsførerer (producenter, importører og forhandlere) har dokumentation jf. ovenstående punkt 2-4.

Krav om myndighedsgodkendelse til et privat blødgøringsanlæg afhænger af, om man har at gøre med et fælles anlæg eller et anlæg til privat brug.

Det kræver ikke myndighedsgodkendelse

  • Hvis der er tale om et privat anlæg inde hos den enkelte forbruger.
  • Hvis der er tale om en ejerforening som sørger for etablering af anlæg hos den enkelte forbruger.

Det kræver myndighedsgodkendelse ved Aarhus Kommune

  • Hvis en udlejer etablerer et fælles anlæg, hvorved der tale om leverance af drikkevand, eksempelvis i etageboliger.
  • Hvis en ejerforening etablerer et fælles anlæg til ejendommens ejerlejligheder.

I de tilfælde hvor en ejerforening med individuel afregning i hver bolig ønsker ét fælles blødgøringsanlæg, skal der etableres én hovedmåler, som Aarhus Vand fremadrettet vil afregne efter direkte til ejerforeningen. 
De nuværende interne afregningsmålere fra Aarhus Vand vil derfor skulle nedtages og slutopgøres i vores system. Herefter må ejerforeningen selv sørge for etablering/montering af nye interne forbrugsmålere (bimålere), så de selv kan lave internt forbrugsregnskab.