Vores leveringsbestemmelser for drikkevand og spildevand

Regler for forholdet mellem os som leverandør og dig som kunde. Alle bestemmelser er vedtaget af Aarhus Byråd.

Drikkevand

Regulativ for håndtering af drikkevand

Regulativet beskriver forholdet mellem Aarhus Vand A/S og kunder, der modtager drikkevand fra os. Det beskriver hvilke forventninger, du som kunde kan have til os, og hvilke forpligtigelser, du har som kunde.

Regulativ for vandforsyning (pdf)

Tillæg til regulativ, sekundavand

Vejledning til "Regulativ for håndtering af drikkevand"

Her finder du supplerende oplysninger og bestemmelser.

Vejledning til regulativ for vandforsyning (pdf)

Spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Vedtægten indeholder reglerne for tilslutning og betaling for kloak og spildevandshåndtering i Aarhus Vands forsyningsområde samt øvrige områder, hvor Aarhus Vand står for afledning af spildevand.

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand (pdf)

Takster

Gældende takster (pdf)