Sådan virker vandmåleren

Vandet strømmer igennem vandmåleren

I vandmåleren sidder et vingehjul, som bliver presset rundt, når vandet strømmer – altså når der er et forbrug af vand i ejendommen. 

Vandmåleren er rund og er enten blå, grå eller messing. For at aflæse den, skal du løfte låget og aflæse alle tal i tælleværket på måleren.

Indberet tallene til os på Min Side. Du får en besked fra os, når det er tid til at aflæse måleren.

Sådan ser vandmålerne ud

Spørgsmål og svar

Hvordan aflæser jeg vandmåleren?

Du kan kende vandmåleren på, at den er blå, grå eller af messing. Løft låget og aflæs alle tal i tælleværket på måleren.

Vi bruger din aflæsning i forbindelse med dannelsen af opgørelsen samt efterfølgende aconto-regninger. Ud fra din aflæsning kan vi beregne et forventet forbrug for det kommende år.

Indtast dine målertal på Min Side

Det er tallene i det sorte, røde og hvide felt på vandmåleren, som skal aflæses.

Hvad sker der, hvis jeg aflæser for sent?

Hvis Aarhus Vand ikke modtager en aflæsning, bliver din opgørelse dannet ud fra et skønnet forbrug.

Hvis du aflæser for sent, har vi allerede beregnet din opgørelse ud fra et skønnet forbrug. Aarhus Vand opkræver i det tilfælde et gebyr. Se gebyrer i vores takstblad som du finder på denne side.

Hvornår skal jeg aflæse vandmåleren til opgørelsen?

Du modtager en selvaflæsningsbesked i den måned, hvor du skal aflæse. Vores kunder er opdelt i seks områder og aflæser derved på forskellige tidspunkter af året.

Jeg bruger intet vand, hvad skal jeg gøre?

Du bør sørge for, at der årligt er et minimums forbrug på 1 m³ på din vandinstallation. Det svarer til at lade vandet løbe kraftigt en time fra hanen. Det kan f.eks. ske, når du hvert år skal aflæse dit forbrug på vandmåleren.

I rør og installationer, der ikke benyttes, står vandet stille og her trives bakterierne. Før eller siden vil disse bakterier blive trukket ud i ledningsnettet og forurene vandet. Derfor skal der være et forbrug på vandinstallation, eller også skal vandstikledningen afbrydes.

Du er naturligvis velkommen til at kontakte os, hvis du beslutter, at vandstikket skal afbrydes.