Kontrol af vandmåler

Vi fører løbende kontrol med vandmålerne

Du skal ikke betale for mere vand, end du bruger. Derfor er der store krav til de vandmålere, som du afregner vand efter, og vi sikrer os løbende, at de bliver ved med at måle nøjagtigt.

Godkendte målere

Alle de vandmålere, vi sætter op, er typegodkendte og verificerede på fabrikken.

At en måler er typegodkendt betyder, at målertypen opfylder myndighedernes krav, og verifikationen angiver, at måleren er testet på et akkrediteret laboratorium og opfylder myndighedernes krav med hensyn til målenøjagtighed.

Løbende kontrol

Du har altså en god sikkerhed for, at vandmåleren måler rigtigt, når den bliver sat op. For at sikre at målerne ikke kommer til at måle forkert som følge af slitage eller aflejringer, fører vi løbende kontrol med målernes målenøjagtighed.

Hvis du mener, at din vandmåler måler forkert, kan du henvende dig til os og bede os om at teste måleren. Hvis målerens nøjagtighed ligger udenfor det acceptable niveau på +/- 4%, betaler vi for testen, og vi regulerer naturligvis dit forbrug.

Ligger vandmålerens nøjagtighed derimod indenfor det acceptable niveau, vil vi fremsende en regning for testen. 

Alle tests af målernes nøjagtighed foretages af et akkrediteret målerlaboratorium.

Kontrolsystem 

Vil du læse mere om vores kontrolsystem, som vi har opbygget for at overvåge nøjagtigheden af alle vores vandmålere, kan du downloade vores hæfte herunder.

Kontrolsystem for vandmålere i drift (pdf)