Afledning af spildevand og regnvand

Der er forskellige løsninger for afledning af spildevand og regnvand. De afhænger blandt andet af, hvor du bor.

Bor du i bymæssig bebyggelse, er din ejendom sandsynligvis tilsluttet direkte til Aarhus Vands kloaksystem.

Vores og dit ansvar

  • Er din ejendom tilsluttet vores kloaksystem, er det Aarhus Vand, der i de fleste tilfælde står for anlæg og vedligeholdelse af hovedkloakken frem til skellet til din ejendom. Hovedkloakken ligger ofte ude i vejen.
  • Du har selv ansvaret for afløbet i huset og tilslutningsledningen på din egen matrikel. Du har også ansvaret for, at alt anlægsarbejde og vedligeholdelse af din spildevandstilslutning bliver foretaget af en autoriseret kloakmester. 
Se, hvordan du kan forebygge oversvømmelser og problemer med kloakken