Hvorfor og hvornår skal regn- og spildevand adskilles?

Baggrund, eksempler og gode råd

Adskillelse af overflade-/regnvand og husspildevand i hvert sit ledningssystem (også kaldt separatkloakering)
er nødvendig på grund af klimaforandringerne, der allerede har medført flere, meget kraftige regnskyl.

Adskillelse af regn- og spildevand minimerer risikoen for:

  • Spildevand i din kælder og på din grund
  • Forurening af vandløb, søer og havet
  • Oversvømmelsesskader som følge af klimaændringer

Det er Aarhus Kommune, der med sin spildevandsplan beslutter, hvilke veje og områder, der skal have adskilt
regnvand og spildevand. Du kan se her, hvornår der skal arbejdes på din vej. Klik på "Plan for adskillelse af fællessystem" i menuen til venstre og zoom ind på dit område: http://webgis.aarhus.dk/Spildevandsplan2017-2020/kort.htm

Det er Aarhus Vands opgave at gennemføre det konkrete projekt med at erstatte den gamle fælleskloakledning
i vejen ud for dit hus med to separate kloakrør - et til regnvand og en til spildevand. Den gamle stikledning
til dit hus erstattes af to stikledninger frem til skel. Dette gør vi i samarbejde med vores private partnere, som foretager selve anlægsarbejdet. Aarhus Vand afholder alle udgifter til dette arbejde, og der opkræves ikke ekstra tilslutningsbidrag i forbindelse med arbejdet.

Når rørene er lagt ned i vejen ved dit hus, får du besked fra Aarhus Kommune om, hvornår du senest skal have
udført adskillelsen på din grund. Du får besked senest seks måneder inden.

Som grundejer er det din opgave at adskille regnvand og spildevand på din ejendom, og sørge for tilslutning til de nye stik, sådan at regnvandet fremover ikke blandes med spildevandet fra fx dit toilet eller køkken. Grundejeren skal selv betale for det udførte arbejde på egen grund.

Der er flere måder at løse opgaven på din grund på og prisen afgøres af forholdene på din grund, som vores
rådgiver eller en anden autoriseret leverandør kan hjælpe dig med at vurdere. Vi anbefaler at du indhenter
løsningstilbud fra flere leverandører, så du har et godt beslutningsgrundlag.


Læs mere her.