Vi tilbyder totalløsning

Aarhus Vand tilbyder en totalløsning for adskillelse af regnvand og spildevand på egen grund.

Kontakt os

Hvis du bor i området ved Ormslevej (se oversigtskort), Risvangen (se oversigtskort) og Vorrevangen i Aarhus N, Solbjerg, Aarslev og Trige (se oversigtskort), så ring og hør mere om dine muligheder og få et gratis tilbud. 

Bor du ikke i et af de nævnte områder, kan vi først begynde at give tilbud, når vi starter op i dit område, dvs. når vi er klar med et projekt.

Når vi påbegynder arbejdet i dit område, indkaldes du til et informationsmøde, hvor det er muligt at booke en tid et besøg for at få et tilbud på adskillelse af regn- og spildevand på din grund.

Telefon 89 47 10 10
kunde@aarhusvand.dk

Vi kan levere en totalløsning 

Aarhus Vand har mange års erfaring med klimaløsninger til private. Vi kan levere en totalløsning, som sikrer den optimale afledning af regnvandet på din ejendom. Løsningen inkluderer rådgivning, design af løsning, anlægsudførelse, myndighedsansøgninger og dokumentation. 

Løsningen er skræddersyet til din grund - til den bedste pris, og vi garanterer, at den lever op til alle myndighedens krav. Vi giver også fem års garanti og foretager en visuel inspektion af løsningen efter fire år og seks måneder. 

Arbejdet udføres på din grund, når det er optimalt i forhold til arbejdet med at etablere rørene i vejen ved din grund. 

Få et uforpligtende tilbud

Hvilken løsning, der er mulig på din ejendom, afhænger blandt andet af, hvor dit hus står på grunden, hvordan arealerne er udnyttet rundt om huset, og hvordan jordforholdene er på din grund. Derfor kommer vores rådgiver ud og undersøger forholdene på din ejendom, hvorefter vi udarbejder et gratis tilbud på den optimale løsning. Prisen udregnes på baggrund af en vurdering af forholdene på din ejendom og afspejler derfor opgavens kompleksitet. 

Vi anbefaler, at du indhenter to tilbud fra andre leverandører, så du har et godt beslutningsgrundlag.

Følgende skal være opfyldt, for at der kan afgives tilbud:

  • Dæksler skal være fritlagte
  • Der skal være tegninger over det eksisterende kloaksystem (byggesagstegninger kan evt. findes på kommunens tegningsarkiv www.minejendom.net)

Hvis ovenstående ikke er opfyldt, kan der bestilles et kloaktjek, hvor det eksisterende kloaksystem undersøges og skitseres på en tegning. Prisen på denne ydelse er forskellig fra ejendom til ejendom.

Baggrund

Som grundejer på en vej, der skal have adskilt regnvand og spildevand, skal du sørge for at adskille regnvand og spildevand i rørene på din ejendom, så regnvandet fremover ikke blandes med spildevandet fra for eksempel dit toilet eller køkken.

Der er flere måder at løse opgaven på, og hvordan den løses, afgøres af forhold, som vores rådgiver kan hjælpe dig med at vurdere. For eksempel kan du føre dit spildevand i ét rør og dit regnvand i et andet rør ud til de offentlige rør i vejen ud for din grund, hvor det ene offentlige rør er et nyanlagt regnvandsrør. 

På nogle grunde kan der med fordel etableres afledning af regnvand på selve grunden (nedsivning), og dermed er der ikke behov for tilslutning til det offentlige regnvandsrør. Om denne løsning er mulig, afhænger blandt andet af jordbundsforholdene, og om der er drikkevandsinteresser i området.

Ved kraftige regnskyl har adskillelsen af regnvand og spildevand den store fordel, at regnvandet løber i sin egen ledning, og dermed bliver der bedre plads i ledningen med spildevand. Som grundejer undgår du derfor tilbageløb af spildevand, der ellers vil ende i dit hus. Der er også mindre risiko for, at overfladevand fra vejen eller din grund ender i dit hus eller din nabos. 

Områder, hvor regn- og spildevand adskilles

Det er Aarhus Kommune, der med sin spildevandsplan beslutter, hvilke veje og områder, der skal separatkloakeres. Du kan se her, hvornår der skal arbejdes på din vej, hvis der ikke allerede er gennemført en separatkloakering. Klik på "Plan for adskillelse af fællessystem" i menuen til venstre og zoom ind på dit område: http://webgis.aarhus.dk/Spildevandsplan2017-2020/kort.htm

I øjeblikket arbejdes der i Solbjerg, Spørring, Skejby, Elsted-Lystrup, Løgten-Skødstrup, Malling, Tilst, Åby, Hasselager/Stavtrup, Viby/Holme, Åby/Åbyhøj/Hasle og Brabrand.

Aarhus Vand har ansvaret for at gennemføre de konkrete projekter.