Vi tilbyder totalløsning

Aarhus Vand tilbyder en totalløsning for adskillelse af regnvand og spildevand på egen grund.

Hvis du bor i området ved Ormslevej (se oversigtskort), Risvangen og Vorrevangen i Aarhus N (se oversigtskort), Gl. Skejby, Solbjerg, Aarslev eller Trige, så ring og hør mere om dine muligheder for at få et gratis tilbud om en totalløsning på adskillelses af regnvand og spildevand på din grund. 

Når vi påbegynder arbejdet med at adskille regn- og spildevand i dit område, inviterer vi dig til et informationsmøde, hvor du har mulighed for at booke en tid til et besøg for at få et tilbud på opgaven.

Kontakt os på telefon 89 47 10 10 eller e-mail kunde@aarhusvand.dk.

Vi kan levere en totalløsning

Aarhus Vand har mange års erfaring med klimaløsninger til private. Vi kan levere en totalløsning, som sikrer den optimale afledning af regnvandet på din ejendom. Løsningen inkluderer rådgivning, design af løsning, anlægsudførelse, myndighedsansøgninger og dokumentation.

Løsningen er skræddersyet til din grund til den bedste pris, og vi garanterer, at den lever op til alle myndighedens krav. Vi giver også fem års garanti og foretager en visuel inspektion af løsningen efter fire år og seks måneder.

Arbejdet udføres på din grund, når det er optimalt i forhold til arbejdet med at føre regnvandet på terræn frem til skel mod vejen.

Få et uforpligtende tilbud

Hvilken løsning, der er mulig på din ejendom, afhænger blandt andet af, hvor dit hus står på grunden, hvordan arealerne er udnyttet rundt om huset, og hvordan jordforholdene er på din grund. Derfor kommer vores rådgiver ud og undersøger forholdene på din ejendom, hvorefter vi udarbejder et gratis tilbud på den optimale løsning. Prisen udregnes på baggrund af en vurdering af forholdene på din ejendom og afspejler derfor opgavens kompleksitet.

Vi anbefaler, at du indhenter to tilbud fra andre leverandører, så du har et godt beslutningsgrundlag.

Følgende skal være opfyldt, for at vi kan afgive tilbud:

  • Dæksler skal være fritlagte
  • Der skal være tegninger over det eksisterende kloaksystem. Byggesagstegninger kan findes på Aarhus Kommunes tegningsarkiv: www.minejendom.net

Hvis ovenstående ikke er opfyldt, kan du bestille et kloaktjek, hvor det eksisterende kloaksystem undersøges og skitseres på en tegning. Prisen på denne ydelse er forskellig fra ejendom til ejendom.

Baggrund

Som grundejer på en vej, der skal have adskilt regnvand og spildevand, skal du sørge for at adskille regnvand og spildevand i rørene på din ejendom, så regnvandet fremover ikke blandes med spildevandet fra for eksempel dit toilet eller køkken.

Der er flere måder at løse opgaven på, og hvordan den løses, afgøres af forhold, som vores rådgiver kan hjælpe dig med at vurdere. På nogle grunde kan der med fordel etableres en nedsivningsløsning, og dermed er der ikke behov for afledning af regnvandet på terræn frem til skel. Om denne løsning er mulig, afhænger blandt andet af jordbundsforholdene, og om der er drikkevandsinteresser i området.

Ved kraftige regnskyl har adskillelsen af regnvand og spildevand den store fordel, at regnvandet håndteres på overfladen, og dermed bliver der bedre plads i røret til spildevandet. Som grundejer undgår du derfor tilbageløb af spildevand, der ellers vil ende i dit hus. Vi styrer vandet på vejen hen til arealer, hvor det ikke anretter skade på ejendomme, så risikoen for at overfladevand fra vejen eller din grund ender i dit hus eller din nabos.

Områder, hvor regn- og spildevand adskilles

Det er Aarhus Kommune, der med sin spildevandsplan beslutter, på hvilke veje og i hvilke områder regn- og spildevand skal adskilles. Du kan se her i hvilken tidsperiode, vi skal arbejde i dit område. Klik på "Plan for adskillelse af fællessystem" i menuen til venstre og zoom ind på dit område.

I øjeblikket arbejder vi i Solbjerg, Harlev, Skejby, Løgten-Skødstrup, Tilst og på Bjørnholms Allé.

Fra 2019 og frem skal vi adskille det eksisterende fællessystem i Viby (Ormslevvej-området), Åbyhøj, Malling, Tilst og Hasselager.