Adskillelse af regn- og spildevand

Baggrund for adskillelse af regn- og spildevand

Adskillelse af overflade-/regnvand og husspildevand (også kaldt separatkloakering) er nødvendigt på grund af klimaforandringerne, der allerede har medført flere, meget kraftige regnskyl.

Adskillelse af regn- og spildevand minimerer risikoen for:

  • Spildevand i din kælder og på din grund
  • Forurening af vandløb, søer og havet
  • Oversvømmelsesskader som følge af klimaændringer

Spildevandsplanen sætter rammerne

Det er Aarhus Kommune, der med sin spildevandsplan beslutter, hvilke veje og områder, der skal have adskilt regnvand og spildevand. Du kan se et link til spildevandsplanen i boksen til højre.

Vi gennemfører projekterne i samarbejde med private partnere

Det er Aarhus Vands opgave at gennemføre det konkrete projekt med adskillelse af regn- og spildevand i vejen. Som udgangspunkt vil den eksisterende fællesledning benyttes som fremtidig spildevandsledning. Det vil sige, at den eksisterende stikledning til din ejendom fortsætter som fremtidig spildevandsledning.

Regnvand håndteres, hvor det falder - det vil sige på terræn. Du skal aflede tagvandet fra din ejendom på terræn frem til skel. Aarhus Vand håndterer regnvandet på vejens overflade ved at lede det til vejbede eller en regnvandssø, hvor det er muligt terrænmæssigt. I de tilfælde, hvor det ikke kan lade sig gøre, etablerer Aarhus Vand en ny regnvandsledning og fører et regnvandsstik frem til skelgrænse og afsluttes med en prop.

Dette gør vi i samarbejde med vores private partnere, som foretager selve anlægsarbejdet. Aarhus Vand afholder alle udgifter til dette arbejde, og der opkræves ikke ekstra tilslutningsbidrag i forbindelse med arbejdet.

Når anlægget i vejen er adskilt ved dit hus, får du besked fra Aarhus Kommune om, hvornår du senest skal have udført adskillelsen på din grund.

Din opgave som grundejer

Som grundejer er det din opgave at adskille regnvand og spildevand på din ejendom, så regnvandet fremover ikke blandes med spildevandet fra fx dit toilet eller køkken. Det betyder, at tagvandet skal frakobles den eksisterende ledning og ledes på terræn frem til skel ved vejen. Du skal som grundejer selv betale for det udførte arbejde på egen grund.

Der er flere måder at løse opgaven på din grund på, og prisen afgøres af forholdene på grunden, som vores rådgiver eller en anden autoriseret leverandør kan hjælpe dig med at vurdere. Vi anbefaler, at du indhenter løsningstilbud fra flere leverandører, så du har et godt beslutningsgrundlag. Du kan også få et gratis tilbud fra Aarhus Vand på at adskille regn- og spildevand på din grund. Læs mere her.