Vi tilbyder løsning på din grund

Aarhus Vand tilbyder en skræddersyet løsning for adskillelse af regnvand og spildevand på egen grund.

Aarhus Vand har mange års erfaring med klimaløsninger til private. I samarbejde med vores underentreprenører kan vi levere en løsning, som sikrer den optimale afledning af regnvandet på din ejendom. Løsningen inkluderer rådgivning, design af løsning, anlægsudførelse (af underentreprenør), myndighedsansøgninger og dokumentation.

Vi tilbyder grundejere, der skal adskille regnvand og spildevand på egen grund, en løsning, der:

  • Sikrer, at regnvandet ledes på terræn frem til skel på den mest optimale måde
  • Adskiller regnvand og spildevand på en måde, der er tilpasset forholdene på grunden
  • Inkluderer rådgivning, design af løsning og udførelse
  • Sikrer, at der er den krævede dokumentation
  • Lever op til alle myndighedskrav
  • Omfatter fem års garanti og visuel inspektion af løsningen efter henholdsvis fire år og seks måneder
  • Udføres af specialister.

Bemærk, at Aarhus Vand ikke foretager selvstændigt VVS-arbejde, men benytter underentreprenører, som er autoriserede i henhold til lov nr. 401 af 28. april 2014 om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet med senere ændringer. Aarhus Vand har aktuelt rammeaftaler med tre entreprenører: Per Aarsleff A/S, Arkil A/S og VAM A/S.

Få et gratis tilbud

Hvis du bor i et af de områder, hvor vi lige nu arbejder med adskillelse af regn- og spildevand, så ring og book et møde, hvor vi kommer og vurderer mulighederne for adskillelse på din grund. Efterfølgende sender vi dig et uforpligtende tilbud på en løsning.

Kontakt os på telefon 8947 1010 eller e-mail aarhusvand@aarhusvand.dk.

Hvilken løsning, der er mulig på din ejendom, afhænger blandt andet af, hvor dit hus står på grunden, hvordan arealerne er udnyttet rundt om huset, og hvordan jordforholdene er på din grund. Derfor kommer vores rådgiver ud og undersøger forholdene på din ejendom, hvorefter vi udarbejder et gratis tilbud på den optimale løsning.

Med en løsning fra Aarhus Vand og vores samarbejdspartnere får du som grundejer desuden den bedste pris, og vi giver fem års garanti og foretager en visuel inspektion af løsningen efter fire år og seks måneder. Prisen udregnes på baggrund af en vurdering af forholdene på din ejendom og afspejler derfor opgavens kompleksitet.

Når vi påbegynder arbejdet med at adskille regn- og spildevand i dit område, inviterer vi dig til et informationsmøde, hvor du har mulighed for at booke en tid til et besøg for at få et tilbud på opgaven.

Arbejdet udføres på din grund, når det er optimalt i forhold til arbejdet i vejen.

Følgende skal være opfyldt, for at vi kan afgive tilbud:

  • Dæksler skal være fritlagte
  • Der skal være tegninger over det eksisterende kloaksystem. Byggesagstegninger kan findes på Aarhus Kommunes tegningsarkiv: www.minejendom.net

Hvis ovenstående ikke er opfyldt, kan du bestille et kloaktjek, hvor det eksisterende kloaksystem undersøges og skitseres på en tegning. Prisen på denne ydelse er forskellig fra ejendom til ejendom.

Vi anbefaler, at du indhenter tilbud fra andre leverandører, så du har et godt beslutningsgrundlag.

Baggrund

Som grundejer på en vej, der skal have adskilt regnvand og spildevand, skal du sørge for at adskille regnvand og spildevand i rørene på din ejendom, så regnvandet fremover ikke blandes med spildevandet fra for eksempel dit toilet eller køkken.

Der er flere måder at løse opgaven på, og hvordan den løses, afgøres af forhold, som vores rådgiver kan hjælpe dig med at vurdere. På nogle matrikler kan der med fordel etableres en nedsivningsløsning, og dermed er der ikke behov for afledning af regnvandet på terræn frem til skel. Om denne løsning er mulig, afhænger blandt andet af jordbundsforholdene, og om der er drikkevandsinteresser i området.

Ved kraftige regnskyl har adskillelsen af regnvand og spildevand den store fordel, at regnvandet håndteres på overfladen, og dermed bliver der bedre plads i røret til spildevandet. Som grundejer undgår du derfor tilbageløb af spildevand, der ellers vil ende i dit hus. Vi styrer vandet på vejen hen til arealer, hvor det ikke anretter skade på ejendomme, så risikoen minimeres for at overfladevand fra vejen eller din grund ender i dit hus eller din nabos.