Beskyt drikkevandet - gør haven sprøjtefri

I Aarhus bor vi ovenpå vores grundvand. Derfor kan du være med til at gøre en indsats for at beskytte vores rene drikkevand - gør din have sprøjtefri. Her finder du gode råd til den sprøjtefri have.

Kampagnevideo

Vi har masser af sundt og rent drikkevand i vores vandhaner. Sådan skal det blive ved med at være. Flere drikkevandsboringer ligger i eller tæt ved byområder. Brug af sprøjtegifte i haver risikerer derfor at sive ned i grundvandet.

Derfor er det vigtigt, at vi sammen gør en indsats for at beskytte grundvandet mod forurening. Beskyt drikkevandet - gør haven sprøjtefri!

 

Hvordan havner sprøjtegifte i vores drikkevand?

Der bliver brugt en hel del sprøjtegifte i Danmarks ca. én million private haver. Sprøjtegifte bruges til at bekæmpe ukrudt, insekter og svampe.

Sprøjtegiftene er designet til at bekæmpe uønskede, levende organismer, men nogle af midlerne har problematiske effekter på menneskers sundhed og miljøet.

Sprøjtegifte, der kun skulle tage livet af ukrudt, kan skylles ned gennem jorden via sprækker og revner. Med tiden risikerer de at ende i grundvand, som vi anvender til drikkevand.

Hvad sker der hvis sprøjtemidlerne ikke bliver nedbrudt?

Det øverste jordlag har en naturlig evne til at nedbryde de sprøjtegifte. Nedbrydning foregår bedst i muldlaget, hvor der er masser af mikroorganismer og ilt til stede. Nogle sprøjtemidler bliver helt nedbrudt, andre kun delvist. Herved dannes nedbrydningsprodukter, som er nye kemiske forbindelser. Disse stoffer kan være mere giftige end de oprindelige giftstoffer i sprøjtemidlerne.

Større risiko for forurening på fliser

Anvender du sprøjtegifte på arealer, hvor det øverste muldlag er fjernet, f.eks. på fliser og vejarealer, er der større risiko for, at sprøjtegiften ikke når at blive tilstrækkelig nedbrudt.

Få flere gode råd og inspiration til haven

Få flere gode råd og inspiration til haven

Følg os på de sociale medier og få masser af gode råd til den sprøjtefri have, konkurrencer, viden og inspiration:

Facebook-siden Sprøjtefri 

Følg os på Instagram @Sprojtefrihave