Vandkvalitet

Vandkvalitetsdata for afgang vandværk

Her kan du se en analyserapport af vandværksafgang.

Her kan du se en analyserapport A fra vandværket.pdf

Her kan du se en analyse for Chlorothalonil-amidsulfonsyre

Vandkvalitetsdata for analyse hos forbruger

Her kan du se en analyserapport af vandkvalitetsdata til en forbruger.pdf

Vandkvalitetsdata for analyse fra ledningsnettet

Her kan du se en analyserapport af vandkvalitetsdata fra ledningsnettet.pdf

Hårdhed af vandet

Vandet fra vandværket er 16 dH