Gymnasium og HF

Hjemmesider

Generelle sider om vandkredsløb

Vandets Vej (Hjemmeside om vandets vej fra grundvand til renset spildevand)

Vandkredsløbet (Beskrivelse af vandkredsløbet, tilstandsformer mv.)

Vand på wikipedia

Vand, vand og atter vand (Videnskab.dk - artikel om vand)

 

Undergrunden og webgis

3D visning af undergrunden (GeoScene 3D, viser undergrunden omkring Aarhus)

Arealinfo (Info om naturdata, inkl. grundvand, forurening, OSD-områder, arealanvendelser mv.)

GEUS (Bred viden om grundvand, undergrunden, mv.)

Vandets hårdhedsgrad (Oversigt over vandets hårdhedsgrad rundt i Danmark)

Jupiter boringsdatabase (Alle grundvandsboringer er registreret her, herunder vandanalyser og placering af boringer)

National vandressourcemodel (Visning af og beregninger af grundvand som drikkevandsressource)

GeoCase (viden om grundvand og grundvandsmodel)

 

Grundvandsforurening

Vand i grunden (Om sprøjtemidler og forurening af drikkevandet)

Forsyningsbranchen

DANVA (Foreningen for drikkevand og spildevandsforsyninger, viser relevant ny viden og debatter)

Miljø- og fødevareministeriet om vand

Regnvand og spildevand

Kloakopbygning (Pdf dokument der beskriver fælleskloakering og separatkloakering)

Klimatilpasning (Hvordan vil klimaændringerne påvirke os?)

Vand i verden

Fjerne naboer (Er der nok vand til alle)

Vandets Dag (Tema hvert år om vand i hele verden)

Water.org (Fakta om drikkevand og sundhed i verden)

Story of bottled water (fortælling om livscyklus og flaskevand)

Samvirke tema om vand

 

Undervisningssider

EMU Vandets kredsløb

Sustainable - Vand som ressource