Undervisningsmateriale

Hvor kommer vandet fra, og hvor forsvinder det hen? Dyk ned i materialerne her på siden og bliv klog på vand.

Her har du mulighed for at hente gratis undervisningsmateriale for elever i 5. - 6. klasse og for 7. - 9. klasse. Længere nede har vi en samling links til andet godt materiale om vand.

Det Blå Guld

Det Blå Guld er til undervisningen i det fællesfaglige fokusområde Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer i naturfagene 7. – 9. klasse. 

Det overordnede mål med materialet er at arbejde med problemstillingen – "Hvordan sikrer vi rent drikkevand til alle i fremtiden?" set i lyset af FNs Verdensmål nr. 6 – Rent vand og sanitet til alle.

Eleverne kommer til at arbejde med en række problemstillinger så som: Hvordan klarer vi det i en verden med klimaforandringer? Vi har masser af saltvand, men kan vi bruge det til drikkevand? Hvor får vi vores vand fra, og hvordan dannes vores drikkevand? Kan vi se på vandet, om det kan drikkes, og hvordan kan vi rense det?

Det Blå Guld
For elever i 7. til 9. klasse

Elevhæfte Lærervejledning
Det Blå Guld elevmateriale Det Blå Guld lærervejledning

Vandakademiet

Du gør det igen og igen. Du bruger vand, fra du står op, til du går i seng. Du vasker dig i vand, du børster tænder i vand, og du drikker og spiser mad med masser af vand. Vi skal se på, hvor vandet i vandhanen kommer fra. Og så skal vi også lige have styr på spildevandet. Hvad sker der med vandet, efter at det forsvinder gennem afløbet i gulvet eller ude på vejen?

Når du har gennemført VandAkadamiet, kan du kalde dig selv for vandnørd. Så er du klædt på til at være vandambassadør. En vandambassadør passer på vandet og
bruger det med omtanke.

Vandakademiet
For vandnørder i 5. og 6. klasse

Elevhæfte Lærervejledning
Vand akademiet elevhæfte Vand Akademiet lærervejledning

Vil du vide mere...

Herudover findes der en masse godt materiale om drikkevand og spildevand på nettet og i undervisningsbøger. Vi har samlet en del af det - klik på det relevante klassetrin herunder.

Mellemtrin

Der findes meget godt undervisningsmateriale på nettet. Vi har samlet nogle henvisninger herunder til inspiration.

Vandetsvej.dk

Småt og stort og spildevand

Vandigrunden.dk

Water.org

Provas planet

Sådanborjeg.dk

Verdenstimen.dk

Udskoling

Der findes meget godt undervisningsmateriale på EMU og på nettet. Vi har samlet nogle henvisninger herunder til inspiration.

Hjemmesider

Vandetsvej.dk

3D visning af undergrunden

Småt og stort og spildevand

Vandigrunden.dk

Vandets Dag

Water.org

Sådanborjeg.dk

Samvirke tema om vand

Sustainable - Vand som ressource

Bøger

Vand
Bogen omhandler vand, drikkevand, vandforsyning, vandforurening, forurening og om vandets historie og betydning for mennesket, vandets kredsløb, spildevandsrensning og kloakering, kunstvanding, dæmningsbyggeri samt drivhuseffektens betydning for vandstigningen. Bog af Pamela Grant og Arthur Haswell. Flachs, 2000 (48 sider). Bogen er beregnet for elver fra og med 12 år.

Havet i serien ”Ind i geografien/TEMA”
Af Jens Peter Møller. Forlaget Alinea. Bogen er beregnet til 7. til 9. klassetrin. Bogen kan købes på www.alinea.dk.

Vand – Fra Molekyle til univers, Fysik/Kemi, Elevbog
Af Jens Hviid, Forlaget Malling Beck 2008. Bogen er beregnet til 7. til 9. klassetrin. Bogen kan købes på www.alinea.dk.

Vand – Jordens resurse, Elevbog
Af Niels Erik Hybholt, Forlaget Malling Beck, 2006. Bogen er beregnet til 7. til 9. klassetrin. Bogen kan købes på www.alinea.dk.

Viden om grundvand
Hæfte om grundvand. Hæftet henvender sig til 7. klasserne og helt op til gymnasieklasserne. Hæftet kan købes via www.geus.dk.

Vand – En kilde til liv
Af Mette Nørregård Christensen, Forlaget Malling Beck, 2007. Bogen er beregnet for 7. til 9. klassetrin. Bogen kan købes på www.alinea.dk.

Grundvandet i Danmark
Bog af Ib Marcussen, Geografforlaget, 1998 (48 sider). Bogen henvender sig til elever i 7. klasse til og med gymnasieskolen. Bogen kan findes på www.geus.dk.

Gymnasium og HF

Hjemmesider

Generelle sider om vandkredsløb

Vandets Vej (Hjemmeside om vandets vej fra grundvand til renset spildevand)

Vandkredsløbet (Beskrivelse af vandkredsløbet, tilstandsformer mv.)

Vand på wikipedia

Vand, vand og atter vand (Videnskab.dk - artikel om vand)

 

Undergrunden og webgis

3D visning af undergrunden (GeoScene 3D, viser undergrunden omkring Aarhus)

Arealinfo (Info om naturdata, inkl. grundvand, forurening, OSD-områder, arealanvendelser mv.)

GEUS (Bred viden om grundvand, undergrunden, mv.)

Vandets hårdhedsgrad (Oversigt over vandets hårdhedsgrad rundt i Danmark)

Jupiter boringsdatabase (Alle grundvandsboringer er registreret her, herunder vandanalyser og placering af boringer)

National vandressourcemodel (Visning af og beregninger af grundvand som drikkevandsressource)

GeoCase (viden om grundvand og grundvandsmodel)

 

Grundvandsforurening

Vand i grunden (Om sprøjtemidler og forurening af drikkevandet)

Forsyningsbranchen

DANVA (Foreningen for drikkevand og spildevandsforsyninger, viser relevant ny viden og debatter)

Miljø- og fødevareministeriet om vand

Regnvand og spildevand

Kloakopbygning (Pdf dokument der beskriver fælleskloakering og separatkloakering)

Klimatilpasning (Hvordan vil klimaændringerne påvirke os?)

Vand i verden

Fjerne naboer (Er der nok vand til alle)

Vandets Dag (Tema hvert år om vand i hele verden)

Water.org (Fakta om drikkevand og sundhed i verden)

Story of bottled water (fortælling om livscyklus og flaskevand)

Samvirke tema om vand

 

Undervisningssider

EMU Vandets kredsløb

Sustainable - Vand som ressource

Videregående

Hjemmesider

Generelle sider om vandkredsløb

Vandets Vej (Hjemmeside om vandets vej fra grundvand til renset spildevand)

Vandkredsløbet (Beskrivelse af vandkredsløbet, tilstandsformer mv.)

Vand, vand og atter vand (Videnskab.dk - artikel om vand)

Undergrunden og webgis

3D visning af undergrunden (GeoScene 3D, viser undergrunden omkring Aarhus)

Arealinfo (Info om naturdata, inkl. grundvand, forurening, OSD-områder, arealanvendelser mv.)

GEUS (Bred viden om grundvand, undergrunden, mv.)

Vandets hårdhedsgrad (Oversigt over vandets hårdhedsgrad rundt i Danmark)

Jupiter boringsdatabase (Alle grundvandsboringer er registreret her, herunder vandanalyser og placering af boringer)

National vandressourcemodel (Visning af og beregninger af grundvand som drikkevandsressource)

KVL Temahæfte om vand (Københavns Universitet temahæfte om vand)

Grundvandskemi og vandbehandling (engelsk)

GeoCase (viden om grundvand og grundvandsmodel)

 

Grundvandsforurening

Vand i grunden (Om sprøjtemidler og forurening af drikkevandet)

DR2 om drikkevand og grundvand (Tema om forurening)

Forsyningsbranchen

DANVA (Foreningen for drikkevand og spildevandsforsyninger, viser relevant ny viden og debatter)

Grundfos overblik (Giver et overblik over alle de pumpeløsninger der hjælper med at transportere vand fra grundvand til spildevand - klik på Interactive overview i boksen til højre)

 

Regnvand og spildevand

Kloakopbygning (Pdf dokument der beskriver fælleskloakering og separatkloakering)

Klimatilpasning (Hvordan vil klimaændringerne påvirke os?)

Life Treasure (Forsøg med regnbassiner)

 

Vand i verden

Fjerne naboer (Er der nok vand til alle)

Vandets Dag (Tema hvert år om vand i hele verden)

Water.org (Fakta om drikkevand og sundhed i verden)

Story of bottled water (fortælling om livscyklus og flaskevand)

Samvirke tema om vand

 

Undervisningssider

EMU Vandets kredsløb

Sustainable - Vand som ressource

Water Treatment (Bog på web om vandbehandling)