Skoler på besøg

Besøg os og få et unikt kig ind i vores verden af vand

Om besøget

Aarhus Vand leverer drikkevand og renser spildevand for størstedelen af borgerne i Aarhus Kommune. Vi tilbyder gratis rundvisninger på vores vandværker og renseanlæg til alle grundskoler, gymnasier og erhvervsuddannelser i Aarhus Kommune. Vi har gæster i næsten alle aldre og tilpasser besøget til din gruppe. Et besøg varer typisk 1½-2 timer men kan tilpasses afhængig af jeres gruppe.

BEMÆRK: Rundvisningerne foregår på vores vandværker og renseanlæg. Se adresser mv her.

Book besøg

Vil du besøge et vandværk eller renseanlæg, kan du booke her.

Fra grundvand til drikkevand...

På vores vandværker får I mulighed for at smage på grundvand direkte fra en af vores grundvandsboringer, og efter det har været igennem vandbehandlingen på vandværket. Vi følger vandets vej fra regn til drikkevand ved at fortælle om grundvand, vandbehandlingen på vandværket samt hvordan vi får vandet ud til din vandhane. Ved besøget lægger vi vægt på en blanding af rundvisning/fortælling og dialog med eleverne, så besøget bliver så relevant for elevernes hverdag som muligt.

Det brune guld...

Et besøg på et af vores renseanlæg veksler mellem faglige oplæg, diskussioner og rundvisning på renseanlægget. Gennem oplægget får vi en uddybende snak om formålet med spildevandsrensning og hvordan det gavner miljøet med effektiv behandling af det forurenede spildevand. Under rundvisningen følger vi spildevandets vej igennem renseanlægget ved at vise, opleve og fortælle undervejs på rundturen. Her oplever eleverne et af vores moderne og verdens førende renseanlæg og følger spildevandets vej fra kloak til det bliver ledt ud i det nærliggende vandmiljø. Vi ser også på, hvordan ressourcerne i spildevandet udnyttes så der kan produceres strøm og varme til gavn for borgerne i Aarhus.

Forberedelse

Vi har fokus på at tilrettelægge besøget, så I både får en overordnet ramme for vandværkets eller renseanlæggets betydning for det menneskelige vandkredsløb, og så I får et indblik i driften og de spændende historier som knytter sig til arbejdet med vand.

Besøget understøtter samtidig undervisningen i fagene natur/teknik, fysik/kemi, biologi og geografi og i de nye fællesfaglige fokusområder i naturfagene. 

For at få mest muligt ud af besøget, opfordres klassen til at forberede sig til besøget. Det kan I fx gøre ved at:

  • Vi har udarbejdet undervisningsmaterialet Det Blå Guld og Vandakademiet til hhv. udskolingen og mellemtrin, som du kan hente gratis her.
  • I samarbejde med kolleger i andre forsyninger har vi lavet hjemmesiden vandetsvej.dk, Her finder I masser af viden om vandforsyning, spildevandsrensning og klimatilpasning i Danmark samt lærervejledninger til arbejdet med den fællesfaglige undervisning.
  • Aftal på forhånd at eleverne tager billeder under besøget - du kan evt. inddele klassen i grupper hvor hver gruppe skiftes til at tage billeder under besøget. Billederne kan efterfølgende bruges hvis I arbejder videre med emnet efter besøget, til projektarbejde, fremlæggelser mv.

Har I nogle specifikke ønsker vedr. det faglige indhold, er I meget velkomne til at skrive det i kommentarfeltet når I booker besøget.

Book besøg

Vil du besøge et vandværk eller renseanlæg, kan du booke her.