Strategi 2025

Aarhus Vands forretningsstrategi frem mod 2025 bygger oven på vores strategi 2020, som gennem de seneste 10 år har udviklet virksomheden til at være én af landets absolut førende. Ved at bygge oven på dette får vi endnu bedre muligheder for at forme fremtidens vandselskab.

Strategi 2025 tager udgangspunkt i, at den globale vandsektor står over for nogle meget store udfordringer - og muligheder - de kommende år. En lang række forhold - især klimaforandringerne med mangel på vand nogle steder og for meget vand andre steder - kan vende op og ned på markedet.

Samtidigt står vi i Aarhus Vand over for nogle meget store investeringer i de kommende år. Det gælder især etableringen af et nyt ressourceanlæg – Aarhus ReWater – der skal erstatte Marselisborg Renseanlæg. Et projekt til omkring 2 mia. kr.

I udviklingen af strategien har vi derfor udforsket fire langsigtede scenarier, som har hjulpet os til at navigere i et komplekst marked, der kan udvikle sig i vidt forskellige retninger.

Scenarierne er:

 • Den blå revolution

 • Viden styrer vand

 • Den danske vandmodel 2.0

 • Super-vandselskabet.

Disse strategiske scenarier har vi brugt til at skabe klarhed over de muligheder, vi har som virksomhed i en verden, der er præget af hastig udvikling og uforudsigelighed.

Scenarierne har blandt andet ført til drøftelser om, hvorvidt det giver mening at se isoleret på vandforsyning i løsning af markedets behov, som vi hidtil har gjort. Om vores kunder i fremtiden vil forbruge vand på samme måde som i dag. Og om man kan digitalisere vand. Svaret på disse – og en lang række andre spørgsmål – rummer en række muligheder for at udvikle Aarhus Vand.

Det er ud fra en samlet betragtning af mulighederne i scenarierne, at vi har udviklet Strategi 2025, som gør Aarhus Vand rustet til at agere i flere retninger og løbende justere det strategiske fokus i takt med, at markedet udvikler sig.

I publikationen ’Water for the future’ har vi beskrevet arbejdet med strategiske scenarier som grundlag for Strategi 2025. 

 

Strategi 2025 illustreres med vores ’strategihus’:

 

Strategi 2025 - vores ’strategihus’ er en ramme for, hvor vi ønsker at bevæge os hen.

Som det fremgår af strategihuset, er virksomhedens formål at skabe sundhed gennem rent vand – til mennesker og planeten. Vores vision er at skabe en national platform som drivkraft for lokale og globale løsninger til sundere vandkredsløb.

 

De fire tværgående principper i strategien er: 

 • Skab løsninger til kunden

 • Form partnerskaber

 • Invester i ny viden

 • Agér bæredygtigt

Strategien har tre fokusområder, som peger på de tre vigtigste, overordnede områder, hvor virksomheden skal udvikle sig i de kommende år. De styrker desuden fokuseringen i vores strategiarbejde frem mod 2025.

 

De strategiske fokusområder er:

 • Forretningsgørelse

 • Innovation

 • Globalisering

Forretningsgørelse handler om at udnytte de kommercielle muligheder, vi har for at etablere et selvstændigt forretningsben.

 

Vores strategiske målsætninger for forretningsgørelse er:

 • Sikre risikovillig kapital til vækst på toplinjen og dermed øget omsætning

 • Opbygning af forretningsben med kommercielt fokus og kommercielle kompetencer 

 • Ekspandere udvikling til nationalt og internationalt niveau

Innovation handler om at accelerere udvikling af viden og teknologier til fremtidens løsninger inden for vandområdet.

 

De strategiske målsætninger for innovation er:

 • Forme partnerskaber og klynger med virksomheder og universiteter

 • Skabe og udvikle konkurrencedygtige, ressourceeffektive ydelser og forretningsmodeller, som er nationalt og globalt relevante 

 • Accelerere teknologisk udvikling, der fremmer nye forretningsmuligheder 

Globalisering handler om at sprede nationale løsninger ud i verden og bringe ny viden med hjem.

 

De strategiske målsætninger for globalisering er:

 • Skabe større fokus på bæredygtig udvikling, der understøtter FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling

 • Agere som innovatør og ambassadør for danske løsninger

 • Etablere internationalt forretningsben via internationale hubs på strategisk vigtige lokationer

Fundamentet for disse fokusområder består af to dele: En excellent basisydelse og en formålsdreven organisation. ’Excellent basisydelse’ indebærer, at vi renser spildevand og forsyner mennesker med sundt drikkevand – ressourceeffektivt og klimaoptimeret. ’Formålsreven organisation’ handler om at styrke organisationen ved udvikling af kulturen og ledelsen.