Samarbejde med Aarhus Kommune

Aarhus Kommune er ejer af, myndighed for og kontraktpart over for Aarhus Vand. Det indebærer en differentieret opgavevaretagelse for kommunen, herunder:

  • Som ejer: Hvad Aarhus Kommune ønsker med Aarhus Vand

  • Som myndighed: Aarhus Kommunes tilsyn med Aarhus Vands overholdelse af regler

  • Som kontraktpart: Aarhus Kommunes køb af ydelser af Aarhus Vand og samarbejde om projekter.

Aarhus Kommune kan som ejer have interesser i forhold til for eksempel Aarhus Vands strategi, resultater, risiko, kapitalstruktur, selskabsledelse, virksomhedskultur, ledelsesaflønning og samfundsansvar. Kommunen udøver sin indflydelse på selskabet blandt andet via den årlige generalforsamling. 

 

Ejerstrategi

Aarhus Kommunes ejerstrategi for Aarhus Vand uddyber de mål og formål, der blev fastlagt ved stiftelsen af selskabet i 2010, og som Aarhus Byråd ønsker i forlængelse af kommunens politik for aktivt ejerskab af kommunale selskaber. 

Kommunens overordnede mål for Aarhus Vand er at sikre den størst mulige langsigtede værdiskabelse og at sikre mål i relation til drift og service, økonomi, sikkerhed, miljø og sociale forhold.