Strategi

Vores strategiske pejlemærker er vores mission, vision og Strategi 2020.

Vi har fokus på at udvikle et værdiskabende vandselskab med kendetegn som miljørigtig, ressourceeffektiv, energineutral, veldrevet, innovativ og partnerskabsfremmende. De to væsentligste forudsætninger for selskabets succes er, at alle medarbejdere i Aarhus Vand individuelt og i fællesskab vil arbejde for de mål, vi har sat, og at vi i vores daglige virke hele tiden har kunderne i fokus.

Mission

Selskabets formål er at tilbyde og udvikle ressourceeffektive ydelser i hele vandets kredsløb, der skaber et klimatilpasset, sundt miljø samt vækst og eksport til gavn for kunder og interessenter.

Vision

Aarhus Vand vil være Danmarks førende vandselskab.

Strategi 2020

Vi har en klar vision om at blive et innovativt vand-vidensselskab med en førende rolle inden for forskning og udvikling i moderne vandteknologi. Meget er nået på de år, der er gået, siden vi blev et aktieselskab i 2010, og den strategiske retning fortsætter frem mod 2020.

Vores forretningsstrategi - Strategi 2020 - har tre fokusområder:

  • Vækst
  • Produktivitet
  • Opfindsomhed

Fokusområderne udpeger de tre vigtigste overordnede områder, hvor virksomheden skal udvikle sig i de kommende år, og med fokusområderne ønsker vi at styrke fokuseringen i vores strategiarbejde frem mod 2020. Vækst, produktivitet og opfindsomhed er i indbyrdes samspil og understøtter hinanden.

Fokuseringen er udtryk for, at vi ønsker at skabe udvikling for os selv og samfundet ved at understøtte de trends, der er i tiden om at skabe vækst, eksport, produktivitet og kreativitet i Danmark. Vi ønsker dermed at hægte Aarhus Vand på denne samfundsudvikling.

Læs mere om strategien i vores virksomhedsplan.