Strategi

Vores formål er at skabe sundhed gennem rent vand - til mennesker og planeten.

Aarhus Vands forretningsstrategi frem mod 2025 bygger oven på vores strategi 2020, som gennem de seneste 10 år har udviklet virksomheden til at være én af landets absolut førende. Ved at bygge oven på dette får vi endnu bedre muligheder for at forme fremtidens vandselskab.

Vision

At skabe en national platform som drivkraft for lokale og globale løsninger til sundere vandkredsløb.

Strategihus

Som det fremgår af strategihuset, er virksomhedens formål at skabe sundhed gennem rent vand – til mennesker og planeten. Vores vision er at skabe en national platform som drivkraft for lokale og globale løsninger til sundere vandkredsløb. De fire tværgående principper i strategien er:

  • Skab løsninger til kunden
  • Form partnerskaber
  • Invester i ny viden
  • Agér bæredygtigt

Strategien har tre fokusområder, som peger på de tre vigtigste, overordnede områder, hvor virksomheden skal udvikle sig i de kommende år. De styrker desuden fokuseringen i vores strategiarbejde frem mod 2025.

De strategiske fokusområder er:

  • Forretningsgørelse
  • Innovation
  • GlobaliseringStrategi 2025 - vores ’strategihus’ er en ramme for, hvor vi ønsker at bevæge os hen.

 

Lokalt forankret og globalt udsyn

Aarhus Vand er et vandselskab, der er lokalt forankret i Aarhus, og som har et både nationalt og globalt udsyn. Vores 2025-strategi tager sit afsæt i Aarhus som by og i det store potentiale, der ligger i byen og regionen.

Indbyggerne i Aarhus lever generelt længere end i resten af Danmark, og byen vokser og har en forventet vækst på 1,4 procent om året frem mod 2034, hvor der vil være 410.000 indbyggere. Aarhus – og hele Business Region Aarhus med 1 mio. indbyggere - har desuden en økonomisk vækst og en vækst i arbejdspladser, som ligger væsentligt over landsgennemsnittet.

Sidst, men ikke mindst har Aarhus Kommune en ambitiøs klimahandlingsplan, hvor et af målene er at opnå CO2-neutralitet i 2030. Allerede nu er det lykkedes at reducere udledningen pr. indbygger med 40 procent siden 2010.

Du kan finde virksomhedsplanen under vores publikationer