Vandselskaber udvikler fælles dataplatform - 20. april 2020

Vi udvikler nu sammen med VandCenter Syd og softwarevirksomheden Systematic en fælles dataplatform, der skal samle data på tværs og bane vej for videreudvikling af en digital vandsektor.

 

Publiceret 20. april 2020

Danske vandselskaber indsamler og anvender rigtig meget data i deres daglige virke med vandforsyning, spildevandshåndtering og klimatilpasning, og mængden af data vil vokse eksplosivt i fremtiden. En af de store udfordringer for vandselskaberne er imidlertid, at data ligger spredt ud over forskellige data-øer, hvilket gør det problematisk at bringe dem effektivt i anvendelse.

Det problem har vi sammen med VandCenter Syd sat os for at løse i samarbejde med softwarevirksomheden Systematic. I dette samarbejde har vi netop afsluttet et pilotprojekt, hvor vi har undersøgt, hvordan vi som vandselskaber kan være fælles om en dataplatform og samtidig adskille omkostninger og rå data i nødvendigt omfang. Det næste skridt er nu at få bygget et stærkt fundament med fælles, dokumenterede standarder og metoder, så kommende projekter på platformen kan udføres ensartet og effektivt.

Digitalisering baner vej for udvikling af nye løsninger

Hos VandCenter Syd ser IT og digitaliseringschef Anders Hansen frem til, at vandselskaber i langt højere grad kan arbejde aktivt med data for at effektivisere yderligere:
”Nogle af de udfordringer, som vandselskaber over hele landet arbejder med, er de stigende regnmængder, forurening af grundvandet og arbejdet med at drive den grønne omstilling. Alt sammen områder, hvor en fælles dataplatform kan få afgørende indflydelse og bidrage til fælles løsninger. Det betyder, at vi kan skabe nye ydelser og løsninger til kunderne.”

Jesper Kjelds, der er digitaliseringschef i Aarhus Vand, ser også store perspektiver i at gøre data tilgængelige og delbare via platformen, som har fået navnet OneWater - Water Informatics Platform:
”Vi arbejder løbende på at effektivisere vores processer, og her er en af nøglerne øget digitalisering. Med en fælles dataplatform får vi mulighed for let at tilgå, dele og forædle data, som kan give os et da-tabaseret beslutningsgrundlag for fx service, vedligehold og udskiftning af vores anlæg. Det vil bidrage til at reducere vores udgifter og øge vores produktivitet.”

Fælles og åbne data skaber værdi for flere

Samarbejde med nye parter er vigtigt for både Aarhus Vand og VandCenter Syd. For løsninger på komplekse udfordringer sker ikke alene med den viden, vi som vandselskaber har i dag. Derfor er det tanken på sigt at invitere andre vandselskaber, private virksomheder, universiteter og startups ind i OneWater-platformen. OneWater er baseret på åbne og standardiserede data, hvilket gør det muligt for parterne at dele de løsninger, der bliver udviklet, med hinanden. Jo flere data, der er at arbejde med, jo bedre kan der udvikles løsninger til gavn for kunderne og vandsektoren i både ind- og udland.

For at forstå og udnytte potentialet i digitalisering og anvende teknologier som fx kunstig intelligens og machine learning må der skabes adgang til den nødvendige erfaring, viden og inspiration. Her kan Systematic bidrage:
”Når man begynder at anvende data på tværs af vandselskaber, bygger fælles løsninger og drager fordel af big data til machine learning, kunstig intelligens og alt det andet, så har man virkelig taget et godt skridt videre i arbejdet med at drive en effektiv og sikker vand- og spildevandsforsyning i Danmark. Systematics ekspertise ligger blandt andet i at indsamle og sammenstille data på tværs af systemer og teknologier og at anvende disse data til at finde løsninger på komplekse problemer, fx via machine learning og forecasts. Vi kan dermed hjælpe vandselskaberne med at få værdi ud af deres data,” siger Flemming Thomsen, der er Group Senior Vice President i Systematic.

Yderligere oplysninger

  • Aarhus Vand: Digitaliseringschef Jesper Kjelds, tlf.: +45 89 47 12 99, e-mail: jesper.kjelds@aarhusvand.dk
  • VandCenter Syd: IT og digitaliseringschef Anders Hansen, tlf.: +45 40 80 84 96, e-mail: ahh@vandcenter.dk
  • Systematic: Group Senior Vice President Flemming Thomsen, tlf.: +45 25 44 98 41, e-mail: fbt@systematic.com