Ulovlige sprøjtegifte truer grundvandet - 21.12.2015

Aarhus Vand opfordrer sammen med de to andre store vandselskaber i Danmark, Hofor i København og Vandcenter Syd i Odense, til bedre kontrol med de sprøjtegifte, landbruget anvender.

De tre vandselskaber er stærkt bekymrede over de data fra NaturErhvervstyrelsen, der netop er offentliggjort, og som viser, at hver sjette kontrollerede landmand i 2014 fik enten en indskærpelse eller blev politianmeldt for at opbevare eller anvende ulovlige sprøjtegifte. Det er ifølge NaturErhvervsstyrelsen en bred vifte af ulovlige stoffer, landmændene ligger inde med og som anvendes fx til bekæmpelse af ukrudt og skadedyr i markerne.

"Fælles for dem er, at de jo er forbudte af en årsag. Der er tale om giftige stoffer, som selv i små mængder kan medføre stor skade på vores grundvand, og som kan ende i vores drikkevand. Det er derfor, denne sag er så dybt alvorlig," siger Lars Schrøder.

"Vi mener, at der er behov for mange flere kontrolbesøg. NaturErhvervsstyrelsen har kun besøgt 2,7 procent af landmændene. Det er alt for lidt, når det viser sig, at hver sjette ligger inde med farlige og ulovlige sprøjtegifte. Det er at spille hasard med både folkesundheden og miljøet," siger direktør Anders Bækgaard fra Vandcenter Syd.

"Og derfor opfordrer vi Miljø- og Fødevareministeren til at gå ind og sikre den almindelige danskers interesser i denne sag. Det er ikke nok at løfte pegefingeren. Øget opsyn og kontrol er afgørende for at beskytte grundvandet mod de ulovlige sprøjtegifte, som er i omløb," siger direktør Frank Brodersen fra Hofor.

 

Fakta

NaturErhvervstyrelsens data fra 2012, 2013 og 2014 viser en stigning i antallet af tilfælde, hvor styrelsen ved sine kontrolbesøg finder ulovlige sprøjtegifte:

  • I 2012 fik 10,3 procent af de kontrollerede landmænd en indskærpelse eller en politianmeldelse for at besidde eller anvende ulovlige sprøjtegifte.
  • I 2013 gjaldt det 15,7 procent, og i 2014 17,4 procent – eller hver sjette landmand.

 

Kontaktinformation:

Aarhus Vand: Direktør Lars Schrøder via pressechef Jan Tøibner 89471051
Hofor: Direktør Frank Brodersen via pressechef Astrid Skotte 27952132 eller 33952121
Vandcenter Syd: Direktør Anders Bækgaard 40277500