Trafikken på Viby Ringvej ved Lykkesholms Allé indsnævres fra uge 42 - 14. oktober 2022

Der vil kun være én vejbane åben i hver retning på Viby Ringvej ved T-krydset til Lykkesholms Allé i Viby fra mandag d. 17. oktober og seks uger frem.

Aarhus Vand har i flere år været i gang med at klimatilpasse området ved Lykkesholms Allé i Viby i det sydlige Aarhus til de stigende regnmængder. Sidste etape består i at adskille regnvand og spildevand under Ringvej Syd i T-krydset ved Lykkesholms Allé. Her skal der graves et rør ned, der skal lede regnvand fra området over til Gåsemosen i Eskelund, hvorefter det udledes til Aarhus Å.

Det er sidste etape af klimatilpasningen af området, som dermed bliver godt rustet til at modstå de øgede regnmængder som følge af klimaforandringerne. Som en sidegevinst er overskudsjorden fra projektet blevet brugt til at anlægge en støjvold langs Åhavevej, der reducerer trafikstøjen for beboerne i området.

Der er derudover etableret en rekreativ sø ved kolonihaveforeningerne ved Åhavevej, der opsamler og renser regnvandet, inden det ledes under Åhavevej og over til Eskelund.

Bilister, der fra mandag d. 17. oktober til søndag d. 4. december skal køre på Viby Ringvej ved T-krydset til Lykkesholms Allé, skal på grund af vejarbejdet væbne sig med tålmodighed. Der vil nemlig kun være én vejbane åben i hver retning på strækningen.

For yderligere information, kontakt:

Holger Corydon Dybdahl, projektleder i Aarhus Vand, e-mail: holger.dybdahl@aarhusvand.dk, tlf.: +45 8947 1148