To nye investeringer fra Innovationsfonden sparker gang i Vand 4.0 - 04.04.2018

Både vandsektor og forsyningsteknologi har nu nået en modenhed, der gør, at Innovationsfonden satser stort på at bringe den nye teknologi til markedet. To projekter med samlede investeringer på 45 mio. kr. skal bringe Danmark i front på området med en vandsektor 4.0.

Med to nye Grand Solutions-investeringer i vandteknologi understreger Innovationsfonden vigtigheden af digitalisering og kunstig intelligens i vandbranchen. Det er projekterne CHAIN og DONUT, hvor vandselskaber, vidensinstitutioner og virksomheder i samarbejde skal bringe Danmark i front inden for effektiv håndtering af drikke-, spilde- og regnvandssystemer og være med til at øge eksportpotentialet af dansk vandteknologi.

- Vand er vores mest dyrebare ressource og en af nutidens helt store udfordringer.  Jeg ser de to vandprojekter som et rigtig godt tegn på, at nye teknologiske løsninger vinder indpas i vandselskaberne. Det vil bidrage til at understrege Danmarks styrkeposition på vandområdet, siger vicedirektør i Innovationsfonden Tore Duvold.

I CHAIN-projektet gælder det udviklingen af en software-robot, der ved hjælp af kunstig intelligens skal sikre optimeret drift af drikkevandssystemet fra boring til hane med Aarhus og Skanderborg som cases for store og små forsyninger.

I DONUT-projektet skal flere hundrede intelligente og omkostningseffektive målere danne et overblik over vandets komplekse samspil med kloakker, vandløb og vandledning. Ved brug af avanceret data-processering og kunstig intelligens omsættes de store datamængder til brugbar beslutningsstøtte for investeringer og håndtering af vand i byer.

Læs mere om projekterne.

Kontakt

CHAIN-projektet: Projektleder i DHI Group Sten Lindberg, tlf. 4516 9263

DONUT-projektet: Projektleder i Aarhus Vand Malte Kristian Skovby Ahm, tlf. 2021 3756

Innovationsfonden: Patrick Lehto Larsen, tlf. 6190 5008