Rejsegilde på energiproducerende renseanlæg - 15.01.2016

Den 20. januar besøger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) Aarhus i anledning af rejsegilde på Egå Renseanlæg i Aarhus, der som det første anlæg i verden kommer til at producere 50 procent mere strøm, end det bruger.

Et stort antal renseanlæg - både i Danmark og internationalt – skal udvikles fra at være store energislugere til at være energiproducenter. Det skal ske gennem helt nye teknologier, der udnytter det potentiale for grøn energiproduktion, der er i spildevand. Med en total energirenovering af Egå Renseanlæg sætter Aarhus Vand en ny standard for, hvordan man udvikler renseanlæg til at blive energiproducerende anlæg.

Rejsegildet markerer en milepæl i den teknologiske udvikling af renseanlæg i retning af at være energi-producent. Ikke alene i Danmark, men i hele verden. Når renseanlægget i Egå er i drift i efteråret 2016, vil anlægget producere 50 procent mere strøm, end det forbruger. Det er ikke set tidligere.

”Det er et resultat, der vil give genlyd ikke bare i Danmark, men i høj grad også i udlandet. Rejsegildet markerer afslutningen på en lang og spændende innovationsproces med oprindeligt 63 gode idéer fra ind- og udland til at skabe ”fremtidens energiproducerende renseanlæg”. Det nye Egå Renseanlæg bliver skabt ud fra denne innovative tilgang til udvikling af ny vandteknologi og er et flot resultat af et enestående og givende samarbejde mellem Envidan, Per Aarsleff og Aarhus Vand,” siger adm. direktør i Aarhus Vand Lars Schrøder.

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen, som holder tale ved rejsegildet, siger om perspektiverne:
”Rensningsanlæg skal gå fra at være energislugere til at være energiproducenter, og det er det nye projekt ved Egå Renseanlæg et rigtig godt eksempel på. Her er et område, hvor Danmark kan styrke og ud-vikle vores position på det miljøteknologiske vandområde. Visionen er at fordoble eksporten i branchen i 2025 og skabe op til 4000 nye jobs i vandbranchen.” 

Energi- og CO2-neutral senest i 2030
Aarhus Vand har en strategi om at være energi- og CO2-neutral senest i 2030. Alle selskabets rensean-læg skal senest i 2016 levere grøn energi til elnettet og varmeforsyningsnettet, og renseanlægget i Egå kommer til at levere grøn energi til en konkurrencedygtig pris. Anlægget kommer til at fungere som et demonstrationsanlæg til fremvisning af de nyeste teknologiske landvindinger over for både danske og udenlandske fagfolk og beslutningstagere med interesse for energioptimering og energiproduktion.

Tid og sted
Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen besøger Egå Renseanlæg onsdag den 20. januar. Pressen er velkommen fra kl. 13.00. Adresse: Egå Renseanlæg, Mosevej 57, 8240 Risskov.

Fra kl. 13.00 vil der være rejsegildetaler ved bl.a. miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen og direktør i Aarhus Vand Lars Schrøder. Efter talerne vil der være mulighed for at gå en tur rundt på anlægget og stille spørgsmål til projektets parter.

Yderligere information
Fagchef Per Overgaard Pedersen, Aarhus Vand, tlf. 89 47 12 11, e-mail: pop@aarhusvand.dk
Pressechef Jan Tøibner, Aarhus Vand, tlf. 89 47 10 51, e-mail: jto@aarhusvand.dk
Pressesekretær Jeanette Løv Rasmussen, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf. 93 59 70 70, e-mail: jel-ra@mfvm.dk