Professor Flemming Besenbacher bliver ny bestyrelsesformand i Aarhus Vand - 12.01.2018

På Aarhus Vands ekstraordinære generalforsamling torsdag d. 11. januar blev professor i nanoscience og fysik på Aarhus Universitet, Flemming Besenbacher, udpeget som ny bestyrelsesformand.

Flemming Besenbacher, der har en 40-årig lang karriere på Aarhus Universitet, besidder i forvejen en lang række bestyrelsesposter og er med i adskillelige nationale råd og udvalg. Han er blandt andet be-styrelsesformand for Carlsberg, Carlsbergfondet, Tuborgfondet og UNLEASH, næstformand i Innovationsfonden, medlem af bestyrelsen i Unisense og medlem af bestyrelsen i ledelsesudviklingsorganisationen Center for Ledelse. Han har desuden været formand for regeringens advisory board for cirkulær økonomi og medlem af regeringens digitale vækstpanel.

Som bestyrelsesformand for Aarhus Vand kommer Flemming Besenbacher ifølge adm. direktør Lars Schrøder til at spille en meget væsentlig rolle i udviklingen af virksomheden de kommende år:

”Valget af Flemming Besenbacher som ny bestyrelsesformand er et scoop for Aarhus Vand og dermed også for vores 350.000 kunder. Han er en højt estimeret forsker, og han har nogle særdeles stærke bestyrelseskompetencer, som vi vil få stor gavn af i forhold til udviklingen af Aarhus Vand som virksomhed, som arbejdsplads og som medspiller i forhold til Aarhus Kommunes visioner for byen. Som et vandselskab, der udover at producere drikkevand og rense spildevand, laver klimatilpasning, grund-vandsbeskyttelse og grøn energi, står vi over for meget store udfordringer de kommende år. Ikke mindst klimaforandringerne stiller krav til os om at være med helt fremme – både nationalt og globalt - på områder som innovation, cirkulær økonomi og digitalisering. Det er alle områder, hvor Flemming Be-senbacher er blandt de fremmeste, og jeg glæder mig utroligt meget til samarbejdet.”

Udover Flemming Besenbacher er også det forbrugervalgte medlem, adm. direktør i Amplex Jens Hørup Jensen, og indehaver af eget konsulentfirma Johanne Sønderlund Birn nye, eksterne medlemmer af bestyrelsen.

Derudover består Aarhus Vands bestyrelse af tre politisk valgte medlemmer af Aarhus Byråd. Det er Keld Hvalsø (EL), som er næstformand i bestyrelsen, Ango Winther (S) og Almaz Mengesha (LA).

Desuden medarbejderrepræsentanterne Mads Thomsen, Henrik Frier og Bjørn Rohde.

For yderligere oplysninger kontakt

Adm. direktør Lars Schrøder, Aarhus Vand, lsc@aarhusvand.dk, tlf. 8947 1100.