Nyt samarbejde mellem USA og Danmark om vandteknologi - 04.04.2016

Mandag den 4. april i San Fransisco, Californien indvier den danske uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs et nyt samarbejde over Atlanten, ”Water Technology Alliance (WTA) California”. Samarbejdet går ud på at dele viden og udvikle nye vandteknologiske løsninger i forhold til de vandproblemer, klimaforandringerne skaber.

Danmark og danske virksomheder er førende inden for effektive, bæredygtige og energineutrale vandløsninger, men kan samtidigt lære meget af deres amerikanske kolleger blandt andet i det dynamiske vandtech-miljø i Silicon Valley. Et tæt samarbejde mellem danske og amerikanske vandvirksomheder og organisationer kan således styrke begge parter.

Danske vandteknologivirksomheder, offentlige myndigheder og uddannelses- og forskningsinstitutioner på vandområdet udvikler løbende nye, bæredygtige løsninger til fremtidens håndtering af vand. Marselisborg Renseanlæg i Aarhus er et godt eksempel på, at dette samarbejde på tværs skaber unikke løsninger. Anlægget producerer 90 procent mere el og varme, end det forbruger – vel at mærke uden, at der tilføres organisk stof til anlægget, som det ellers er almindeligt i USA. I Danmark er vi også førende i forhold til eksempel vis at håndtere vandressourcerne bæredygtigt og undgå vandspild.

Denne ekspertise stiller en række danske vandvirksomheder nu til rådighed for deres amerikanske kolleger i vandbranchen. Med støtte fra Industriens Fond og hjælp fra Eksportrådet i Chicago etablerer Aarhus Vand nu en alliance med base i Californien, som skal skabe et tæt samarbejde mellem danske og amerikanske virksomheder, offentlige myndigheder og uddannelses- og forskningsinstitutioner på vandområdet.

Alliancen, der hedder Water Technology Alliance (WTA) California, består også af virksomhederne Kam-strup, Applied Biomimetic, Danfoss, Grundfos, Rambøll, Smith Innovation, Skytem, DHI og Leif Koch A/S, der alle er klar til at indgå i et samarbejde med deres amerikanske kolleger.

Alliancen skydes i gang mandag den 4. april i San Francisco, Californien af den danske uddannelses- og forskningsminister, Ulla Tørnæs i forbindelse med konferencen ”Water / More For Less - Sharing know-ledge and best practise from the US & Denmark”. Konferencen har deltagelse af en lang række amerikanske og danske eksperter og beslutningstagere inden for vandbranchen.

- Det er glædeligt, at danske vandteknologivirksomheder hjælper et tørkeramt Californien. Samarbejdet er et godt eksempel på, at dansk forskning kommer ud og arbejder. Danmark og Californien kan lære meget af hinanden, og samtidig får vi skabt danske arbejdspladser, siger uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs.

Samarbejde med perspektiver

Industriens Fond, der har støttet projektet med 4,1 mio. kroner, håber, at gevinsterne fra projektet er store, og at løsningen af vandudfordringerne i Californien også kan komme andre til gode.

- Et tæt samarbejde virksomhederne imellem kan styrke eksporten, og det samme gør sig gældende, når der etableres udviklingssamarbejder med eksempelvis store offentlige kunder. Vi ser samarbejdet i Californien som en slags nålestiksoperation i et udvalgt geografisk område. Går projektet som ønsket med tæt samarbejde, øget handel og skabelsen af ny viden, så kan projektets metodik også overføres til andre brancher og områder, siger Mads Lebech, der er adm. direktør i Industriens Fond.

Aarhus Vand er tovholder i vandalliancen og spiller en vigtig rolle i at dele sine erfaringer med effektiv vandhåndtering og -behandling.

- I Danmark ønsker vi at udbygge vores position som kraftcenter for smarte og effektive vandløsninger globalt. Det skaber vækst og nye, danske arbejdspladser, og det er med til at hjælpe andre lande med at nå deres målsætninger om mindre forurening og mere effektiv brug af vand. Samtidigt får vi selv ny viden og inspiration, der er med til at fremme effektiviteten hjemme i Danmark. Vores erfaring siger os, at samarbejder på tværs åbner døre og gavner mange parter og det er også målsætningen med WTA California, siger Lars Schrøder, der er adm. direktør i Aarhus Vand.

For yderligere oplysninger om WTA California og konferencen ”Water / More For Less - Sharing knowledge and best practise from the US & Denmark” kontakt venligst Jacob Vind, Senior Advisor WTA California and Ministry of Foreign Affairs of Denmark, jacvin@um.dk, phone +1 650.720.2642.