Nyt renseanlæg ved Tangkrogen betyder bedre vandmiljø - 23.08.2018

Med et nyt og større renseanlæg, som skal stå klar i 2026, tager Aarhus Vand endnu et skridt i retning af at minimere overløb af fortyndet spildevand i Aarhusbugten ved skybrud.

Aarhus Byråd vedtog i går en ny og revideret indstilling om en helhedsplan for udvidelse af Tangkrogområdet, som nu sendes i offentlig høring. I helhedsplanen lægges der op til tre mulige placeringer af et nyt og større renseanlæg som erstatning for Marselisborg Renseanlæg, der ikke kan opnå den nødvendige udvidelse med den nuværende placering ved lystbådehavnen.

Tidsplanen for helhedsplanen lægger op til, at byrådet i november kan godkende en indstilling om at sætte gang i VVM-undersøgelser af de forslag til placering af renseanlægget, som byrådet beslutter at gå videre med. VVM-undersøgelserne skal klarlægge miljøpåvirkningerne af renseanlægget ved de mulige placeringer. Det er Aarhus Vand, der som ejer af det nuværende Marselisborg Renseanlæg og det kommende anlæg har ansvaret for at gennemføre VVM-undersøgelsen.

Renseanlægget, der kommer til at hedde ”Aarhus ReWater”, bliver en helt anden type anlæg end det nuværende. Adm. direktør i Aarhus Vand, Lars Schrøder, siger:

”Udover at rense spildevand kommer det nye anlæg til at udnytte ressourcerne i spildevand i en grad, vi ikke har set andre steder i verden. Det kommer til at producere varme, biogas, el og gødning – og på sigt bliver det også muligt at fremstille proteiner og måske endda grundsubstanser til medicin på anlægget. Anlægget bliver derfor også et forsknings- og videnscenter, som vil tiltrække mange besøgende fra både ind- og udland. Derfor er vores vision også, at anlægget bliver en attraktion i området, der året rundt byder velkommen med en spektakulær arkitektur og rekreative arealer.”

Med det nye anlæg, som skal stå klar i 2026, tager Aarhus Vand desuden endnu et skridt i retning af at minimere overløb af fortyndet spildevand i Aarhusbugten ved skybrud, som det man oplevede i Aarhus i sidste uge. Her faldt der på 12 timer fra mandag til tirsdag mere regn, end der normalt falder i hele august. Lars Schrøder forklarer:

”Vi har de seneste ti år været i gang med at adskille regnvand og spildevand i Aarhus for at aflaste vores kloakledninger og renseanlæg ved voldsom regn. Vi prøver i så høj grad som muligt at håndtere og styre regnvand på overfladen i stedet for i rør, da det giver nye rekreative muligheder og skaber mere plads til regnvandet. Lige nu er vi i gang med at adskille regn- og spildevand i Viby og Åbyhøj, og når det er sket, nedlægger vi Viby og Åby Renseanlæg og leder spildevandet direkte til det nye anlæg. Det betyder, at vi minimerer risikoen for overløb af fortyndet spildevand i Aarhus Å og dermed Aarhusbugten. Allerede i dag er der en række store underjordiske bassiner langs Aarhus Å og på havnen, der er med til at øge kloaksystemets kapacitet under regn og til at sikre en forbedret vandkvalitet i Brabrand Sø, Aarhus Å og Aarhus Havn. I takt med, at vi adskiller regn- og spildevand i oplandet til midtbyen, vil denne effekt blive forbedret. Og efter min vurdering er det derfor ganske fornuftigt, at der i Aarhus Kommunes spildevandsplan først er lagt op til at adskille regn- og spildevand i midtbyen efter 2061.”

For yderligere information kontakt

Lars Schrøder, adm. direktør i Aarhus Vand, på tlf. 8947 1100 eller e-mail lsc@aarhusvand.dk