Marselisborg Renseanlæg får international ros - 16.11.2016

Marselisborg Renseanlæg i Aarhus er et forbillede for hele verden, siger ny international rapport om energieffektiviteten i vandsektoren.

Rådnetanke på Marselisborg Renseanlæg, hvor der dannes biogas af spildevandet.

I en ny rapport fra Det internationale Energi Agentur (IEA) bliver den danske vandsektor fremhævet som energieffektiv. Og rapporten, World Energy Outlook 2016, nævner specielt Marselisborg Renseanlæg som eksemplet på, at spildevandsrensningen i fremtiden kan blive energineutral. Det glæder adm. direktør i Aarhus Vand, Lars Schrøder, som siger:

- Vi oplever en kolossal interesse fra hele verden – ikke mindst USA - for at se, hvordan det er lykkedes os at omstille vores renseanlæg til at være energiproducenter i stedet for energislugere. På Marselisborg Renseanlæg producerer vi i dag 50 procent mere el, end anlægget forbruger. Det er helt unikt. Den overskydende el leverer vi ud til forbrugerne som grøn energi. Vi producerer også overskudsvarme til fjernvarmenettet, som svarer til 500 husstandes årsforbrug. El og varme produceres udelukkende af det spildevand, vi får ind fra borgere og virksomheder.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen er også glad for den opmærksomhed, der er i udlandet, på de resultater, der bliver skabt i Danmark inden for ny vandteknologi:

- Vi har længe vidst, at Danmark er foregangsland på vandområdet. Men det er rart, at det også bliver anerkendt internationalt. Ikke for vores forfængeligheds skyld, men for vores eksportmuligheder. Dette er værdifuld omtale for teknologiproducenter, som forhåbentlig kan bruge det til at skabe nye arbejdspladser og indtægter til Danmark.

Vandsektoren er en af de mest energi-slugende brancher i verden. Globalt er det anslået, at vandsektoren bruger fire procent af det samlede el-forbrug om året. Det svarer til hele Ruslands el-forbrug. I EU og USA ligger tallet omkring 3 procent. Men i Danmark bruger vandsektoren kun 1,8 procent af det danske el-forbrug, og tallet vurderes at ville dale betydeligt i de kommende år.  

Rapporten ”En energiproducerende vandsektor", som er lavet af Niras, viser, at hele den danske vandsektor kan blive energineutral inden for få år med den eksisterende teknologi. Spildevandsselskaberne vil kunne producere så meget energi, at det dækker energiforbruget i hele vandsektoren.  

- Det er godt for miljøet – og for forbrugerne, når flere og flere danske spildevandsanlæg bliver energiproducenter og dermed får indtægter fra salg af energi. Jeg opfordrer alle danske spildevandsforsyninger til at kigge på, om de kan rense spildevandet billigere ved at sælge energi fra spildevandet, siger Esben Lunde Larsen.