Kampagne for rent drikkevand går rent ind - 05.08.2019

Siden foråret 2019 har Aarhus Vand sammen med de private vandværker i Aarhus Kommune opfordret borgerne til at droppe brugen af sprøjtegift i haven og være med i kampen for at beskytte vores rene drikkevand. Selvom der stadig venter en stor opgave i at ændre folks adfærd, viser de første resultater fra kampagnen nu, at mange har taget den positive opfordring til sig.

Klima og miljø fyldte meget i valgkampen. En af de ting, der var værd at bemærke, var det store fokus på handling - at tiden ikke længere er til blot at tale om klima og miljø. Tiden er til at gøre noget ved det. At det handler om at gøre noget har også været centralt for kampagnen ’Til kamp for det rene drikkevand’, som VPU (foreningen for vandværkerne i Aarhus Kommune) skød i gang i marts. Kampagnen henvender sig til alle hus- og haveejere i kommunen. Bo Vægter, bestyrelsesmedlem i VPU og geolog i Aarhus Vand, gør status:

”Vi kan se, at vi er lykkedes med vores målsætning om at involvere og motivere borgerne. De har forstået det vigtige budskab: ’Stop med at bruge sprøjtegift i haven, for det siver ned i jorden og kan forurene vores drikkevand’. Borgerne har engageret sig positivt i kampagnens opslag på Facebook og Instagram. Opslagene har blandt andet bestået af en række tips- og tricks-videoer, der viser, hvordan man kommer ukrudtet til livs uden brug af sprøjtegift. En undersøgelse af kampagnen, som vi har lavet, viser, at borgerne i høj grad ser videoerne til ende og kommenterer på dem.”

Aarhusianerne kommer med ind i kampen for rent drikkevand

I VPU er der stor tilfredshed med den holdningsudvikling, der er sket hos borgerne i løbet af kampagnen. Undersøgelsen viser, at der siden marts er flere borgere i Aarhus Kommune, der nu siger, at de aldrig kunne finde på at bruge sprøjtegift i haven. Halvdelen af de adspurgte er enige i udsagnet: ’Jeg kunne aldrig finde på at bruge sprøjtegift’, hvilket er en stigning siden kampagnens start i marts. Derudover er der en stigning i antallet af borgere, der mener, at brugen af sprøjtegift i haven bør forbydes for tid og evighed i Danmark. Bo Vægter siger:

”Kampagnen ser ud til at være gået rent ind hos mange. Borgerne har engageret sig i kampagnens kernebudskab, og vi kan se, at der er sket en positiv holdningsændring. Men der er ingen tvivl om, at vi stadig har en stor opgave foran os. Sagens kerne er, at vi jo skal have alle med, og vi skal have de private haveejere til at ændre adfærd – og ikke kun holdning. Derfor kommer vi til at styrke vores indsats over for beskyttelse af drikkevandet, og vi vil blive ved med at inspirere og motivere borgerne til alternative måder at bekæmpe ukrudt på. Når det er sagt, så vil et egentligt forbud mod brug af sprøjtegift i haven naturligvis være bedst. Vores undersøgelse viser, at hele 82 procent af de adspurgte er enige i dette. Det er jo sådan, at der bare skal 1 gram sprøjtegift til at forurene en families forbrug af vand i 80 år.”

For yderligere information, kontakt:

Bo Vægter, bestyrelsesmedlem i VPU (foreningen for vandværkerne i Aarhus Kommune) og geolog ved Aarhus Vand
Direkte: +45 8947 1310. Mobil: +45 2920 9291
E-mail: bva@aarhusvand.dk