Juletrafikken sikret i Søndergade, Fredensgade og Fredens Torv - 23.10.2015

I god tid inden julehandelen – fra den. 1. november - bliver trafikafviklingen og parkeringsmulighederne igen normale i området Søndergade, Fredensgade og Fredens Torv i Aarhus midtby. Aarhus Vand har en måned før planlagt afsluttet et års arbejde i området med at forny vand- og kloakledninger.

Bilister, busser og cyklende i området Søndergade, Fredensgade og Fredens Torv har det seneste års tid været tvunget til at benytte alternative veje og parkeringspladser i et område, der er præget af stærk trafik. Og som – ud over boliger - huser restauranter, butikker, varehuse, hoteller, politistation og rutebilstation. Derfor er det også en tilfreds projektchef fra Aarhus Vand, Vibeke Bundesen, der nu kan melde om normale trafikforhold fra den 1. november:

”Efter et godt samarbejde med alle involverede i området – det vil sige beboere, grundejere, forretningsdrivende, entreprenør og kommune – er det lykkedes at blive færdig med arbejdet en måned før planlagt. Det betyder, at der igen vil være normale adgangs- og parkeringsforhold til butikker, boliger osv. Det har været vigtigt for os at undgå at genere julehandelen med vejarbejde og blokerede parkeringspladser, og det har heldigvis kunnet ladet sig gøre gennem konstruktiv dialog med alle parter.”

Vand- og kloakledningerne i området var gamle og slidte og er nu blevet fornyede. Samtidigt er kloaksystemet udvidet til at håndtere kraftigere regn som følge af klimaforandringerne, og der er etableret et forsinkelsesbassin på Fredens Torv til opmagasinering af regnvand. Det er med til at forhindre oversvømmelser i midtbyen og overløb af spildevand til Aarhus Å. Entreprenørarbejdet er udført af Per Aarsleff for Aarhus Vand.

 

For yderligere oplysninger kontakt:
Vibeke W. Bundesen, projektchef i Aarhus Vand, på tlf. 8947 1124 eller vwb@aarhusvand.dk