Investo Capital investerer i forståelse af vandkredsløbet i platforms-virksomheden Dryp - 20. april 2022

Dryp, der integrerer og analyserer data fra vandkredsløbet, får nu tilført 9 mio. kr. dels fra Investo Capital, der bliver ny partner, og dels fra de eksisterende ejere. Dryp, der i forvejen ejes af medarbejdere, Trifork og Aarhus Vand får dermed kapitaltilførsel, der skal bruges til at ekspandere på udenlandske markeder.

Hyppigere skybrud, kraftigere regnmængder, forhøjet vandstand i havene og stigende grundvand skaber store problemer med oversvømmelser og overløb af spildevand i vores vandløb, søer, fjorde og have. Derfor investerer kommuner og vandselskaber hvert år milliarder i vedligehold, udskiftning og udbygning af vores infrastruktur til regn og spildevand, så der bliver plads til de øgede vandmængder. Det er tunge poster på budgetterne, så selv få procents effektivisering vil resultere i samfundsøkonomiske gevinster på flere hundrede mio. kr. årligt.

Vandselskaberne kan spare millionbeløb

Dryp udvikler en integreret software- og sensorløsning, som monitorerer og visualiserer vandets komplekse samspil med vandledninger, kloakker og vandløb og gør det økonomisk muligt at overvåge hele vandkredsløbet proaktivt og i realtid. Det kan spare vandselskaberne for et stort millionbeløb til drift og vedligeholdelse af spildevands- og regnvandssystemer og samtidig sikre et renere vandmiljø.

Løsningen gør det for eksempel muligt, at et spildevandsselskab kan holde øje med flere dele af afløbssystemet over flere regnhændelser og hjælpes til at identificere brud og forstoppelser, før de bliver kritiske, samt identificere ekstra kapacitet til klimatilpasningen.

En anden anvendelse er identifikation af kilder til uvedkommende vand ved at sammenligne nedbørshændelser og dermed mindske risikoen for overløb af spildevand til vandløb og fjorde.

"Dryp har udviklet en avanceret og stærk teknologi i tæt dialog med sine kunder, og løsningen har potentiale til at skabe stor værdi i vandsektoren og være med til at løse nogle af de infrastrukturelle udfordringer, som klimaforandringerne har medført. Vi ser meget frem til at arbejde sammen med de øvrige parter om at udvikle selskabet og teknologien videre," siger Thor Birkmand, partner i Investo Capital.

Peter Skovgaard Rasch, direktør i Dryp, supplerer:
”Med Investo Capital ombord i Dryp styrker vi vores forretningsgørelse og internationalisering yderligere. Vi er i det sidste år gået fra projekt til produkt, og med den ekstra kapital er vi nu klar til skalering og fokusering, der er næste del af vores vækstrejse.”

Vandsektoren i ikke alene Danmark, men også Norge og Sverige har for alvor fået øjnene op for Dryps sensorløsninger, og selskabet har derfor haft en god vækst i de to første regnskabsår. Interessen for flere data og bedre overblik bliver ved med at stige, og derfor byder partnerne Investo Capital velkommen i ejerkredsen for yderligere at kunne accelerere væksten.

Om Investo Capital

Investo Capital er en dansk venturekapitalfond, der foretager early stage og seed investeringer inden for teknologi (eller tjenester baseret på teknologi).

Fonden er en aktiv minoritetsinvestor, og Investo-teamet bidrager, afhængigt af den enkelte virksomhed, i forhold til strategi, organisation, internationalisering og en række andre operationelle og finansielle aktiviteter. Fonden syndikerer gerne med både lokale og internationale investorer, som er i stand til aktivt at bidrage til virksomhedernes udvikling.

Investo Capital lægger stor vægt på virksomhedsteamet, teknologiens konkurrenceevne, vækstpotentiale, skalerbarhed af virksomheden og endelig udvikling på det specifikke marked, som virksomheden opererer på.

Om Dryp

Dryp er en watertech startup, der bringer nye datadrevne digitale løsninger ud til vandsektoren – især inden for håndtering af regn- og spildevand.

Dryp kombinerer datavidenskab og hydrologi for at bringe et nyt niveau af holistisk overblik over vand i vores byer. Selskabet ønsker at muliggøre beslutningstagning i realtid for at forhindre oversvømmelser og miljøpåvirkningerne af spildevandsoverløb. Det kan gøres ved hjælp af den eksisterende infrastruktur, kreativ tænkning og mere pålidelige data.

Dryps løsninger fokuserer på at danne overblik over nuværende infrastruktur, analysere sammenhænge og muligheder og tage beslutninger i forhold til klimatilpasning og miljøforbedringer og har potentialet til at hjælpe byer og forsyninger med at spare både penge og CO2.

For yderligere information kontakt

  • Peter Skovgaard Rasch, direktør i Dryp, tlf. 3020 6942, mail: pr@informetics.com
  • Thor Birkmand, partner i Investo Capital, tlf. 2062 4440, mail: tb@investo.dk