Industriens Fond støtter eksport af vandløsninger til USA - 12.02.2016

En bevilling på 4,1 mio. kroner fra Industriens Fond til Aarhus Vand skal over de næste tre år bruges til at bane vejen for, at en række danske virksomheder inden for vandteknologi kan få en fod inden for i Californien.

Et nyt samarbejde mellem danske vandteknologivirksomheder har set dagens lys. Samarbejdet udspringer af Industriens Fonds temaindkaldelse om nye veje til eksport, der blev afholdt i slutningen af 2015. Samarbejdet skal fokusere på salg af drikkevandsløsninger i Californien, der er akut ramt af vandmangel.

En bevilling på 4,1 mio. kroner fra Industriens Fond til Aarhus Vand skal over de næste tre år bruges til at bane vejen for, at en række danske virksomheder inden for vandteknologi kan få en fod inden for i Californien. Her er der hårdt brug for energineutrale og vandbesparende løsninger inden for drikkevands-forsyning. Californien har stor mangel på rent og tilstrækkeligt drikkevand og er igennem de seneste fire år hårdt ramt af tørke.

Danske vandteknologivirksomheder er blandt de dygtigste i verden til at udvikle løsninger, der nedsætter energiforbruget og vandtabet ved drikkevandsforsyning.

”Vi har gennem en længere periode beskæftiget os med samarbejdende virksomheder og eksport af danske vand- og cleantechløsninger. Det har vi gjort gennem projekter i både Danmark og i udlandet. Med det her tiltag i Californien bygger vi videre på de gode erfaringer, som både vi og projektets andre aktører har oparbejdet. Med vores fælles viden i baghånden kan man se samarbejdet i Californien som en slags nålestiksoperation i et bestemt geografisk område,” siger adm. direktør Mads Lebech fra Industriens Fond og fortsætter:

”Viser projektet sig at forløbe som ønsket med tæt virksomhedssamarbejde og øget eksport til følge, håber vi, at projektets metodik kan overføres til andre brancher og områder.”

Miljø- og Fødevareministeriet anslår, at der ligger op til 4.000 danske arbejdspladser ved eksport af dan-ske vandteknologiløsninger. Det er dele af det potentiale, som projektet sigter efter at folde ud. Det er Aarhus Vand, der er tovholder på projektet. Her håber man, at kendskabet til branchen kan være en afgørende fordel.

”Vi er allerede aktive i USA og har blandt andet erfaringer fra Chicago, hvor vi deler viden om spildevandteknologi. En af de ting, som har vist sig at virke dér, er udstationeringen af en medarbejder, der er med til at åbne dørene til det amerikanske marked for danske vandteknologivirksomheder. Den udstationerede medarbejder er fagmand med stor erfaring og bred viden om branchen, og det kendskab er meget værdifuldt. Det er denne model, vi med støtte fra Industriens Fond nu videreudvikler i Californien.  Vi etablerer her med hjælp fra Eksportrådet i Chicago en alliance, som skal skabe et tæt samarbejde mellem danske og amerikanske virksomheder, offentlige myndigheder og uddannelses- og forskningsinstitutioner på drikkevandsområdet,” siger adm. direktør Lars Schrøder fra Aarhus Vand.

Californien har i mere end 100 år arbejdet med systematisk genbrug af vand, som adskiller sig væsentligt fra den danske fremgangsmåde. Hertil kommer, at Californien har et unikt forsknings- og innovationsmiljø i Silicon Valley, som bidrager aktivt til udviklingen af nyskabende drikkevandsløsninger. På denne baggrund har Danmark og USA åbenlyse muligheder for at lære af hinandens erfaringer og sammen udvikle nye løsninger på tværs af virksomheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner.

For yderligere oplysninger kontakt

Adm. direktør i Industriens Fond, Mads Lebech, mail: ml@industriensfond.dk, tlf.: 70 20 92 08 Adm. direktør i Aarhus Vand, Lars Schrøder, mail: lsc@aarhusvand.dk, tlf.: 89 47 11 00

Fakta om projektet

Partnere

Industriens Fond har støttet initiativet. Aarhus Vand, Udenrigsministeriet ved Det Danske Generalkonsulat og Eksportråd i Chicago og Infrastructure and Economic Development Bank deltager i projektet.

Medlemmer af alliancen ”Energy Neutrality, Water Savings & Water Resources”

Aarhus Vand, Kamstrup, Danfoss, Rambøll, Applied Biomimetic, DHI, Grundfos, Smith Innovation, Skytem og Leif Koch.

Formål

Der etableres en nyskabende model for dansk eksport af løsninger inden for drikkevand til Californien. Modellen baseres på en alliance mellem danske vandmyndigheder, en gruppe af danske virksomheder og Udenrigsministeriet.

Projektet vil

Sikre eksportordrer for et tocifret millionbeløb til danske virksomheder og derved fremme dansk vækst og beskæftigelse

Skabe en finansiel og organisatorisk levedygtig alliancemodel, så tiltaget kan fortsætte sine aktiviteter også efter endt støtte fra Industriens Fond

Planlægge udbredelse af alliancemodellen til andre dele af verden

Projektet vil samtidig bidrage til at løse Californiens akutte og samfundsødelæggende vandmangel