Haveejere i Aarhus engageres i at droppe sprøjtegift i haven - 19. marts 2021

I Aarhus bor vi oven på vores drikkevand. På Vandets Dag den 22. marts skal en kampagne engagere haveejerne i at beskytte drikkevandet ved at droppe sprøjtegift i deres have, på fliser og terrasser. Hele 40 procent af alle undersøgte grundvandboringer i Aarhus Kommune indeholder nemlig rester af sprøjtegift, og forureningen fra private have bidrager til dette.

Det er ikke lige til at se det, hvis man ikke lige ved det. Men i mange områder i Aarhus bor borgerne oven på en grundvandsressource, hvor det sunde og rene drikkevand, vi har i hanen, kommer fra. Og med rester af sprøjtegift i 40 procent af de grundvandboringer, der er undersøgt i Aarhus Kommune, skal der sættes ind med nye initiativer for at beskytte drikkevandet. Derfor sætter Aarhus Vand sammen med de private vandværker i Aarhus Kommune gang i kampagnen ”Sprøjtefri have – nej til sprøjtegift i haven”, som opfordrer de aarhusianske haveejere til at være med til at beskytte drikkevandet.

Det lange seje træk er en nødvendighed

Hvert år investerer Aarhus Vand sammen med de private, aarhusianske vandværker flere millioner i at beskytte drikkevandet. Det har de med succes gjort de sidste 20 år, men nu skal alle med i en folkebevægelse mod brug af sprøjtegift i haver. For ellers kan det blive svært at finde tilstrækkeligt med rene boringer, som vandværkerne kan indvinde vand fra i fremtiden. Det siger Bo Vægter, geolog i Aarhus Vand og bestyrelsesmedlem i VPU, foreningen for vandværkerne i Aarhus:

”Vi gør allerede rigtig meget for at beskytte grundvandet i Aarhus Kommune. Vi indgår aftaler med ejere af landbrugsjord, og vi rejser nye skove på de sårbare områder, hvor der er grundvandsboringer. Men det er enormt vigtigt, at vi også får byområderne med, og derfor er det nødvendigt at stoppe med brug af sprøjtemidler i private haver i kommunen. Det er nu, at det lange seje træk gælder, hvis vores børn og børnebørn også skal nyde det rene drikkevand.”

De sidste skal med i folkebevægelsen, som starter på Vandets Dag

Sidste års kampagne blev set af 132.000 personer. Altså af mere end hver tredje aarhusianer. Og langt størstedelen af de 1.400 adspurgte i en undersøgelse lavet af Aarhus Vand tilkendegav, at de ville mindske brugen af sprøjtegift. Hele 80 procent i undersøgelsen mente, at det ville være godt med et forbud mod sprøjtegift. Men vi skal have alle haveejere med, så vi sikrer vores grundvand bedst muligt, siger Bo Vægter:

”Med årets kampagne forsøger vi at nå massivt ud til aarhusianerne med budskabet om, at de kan være med til at gøre en indsats i beskyttelsen af vores rene drikkevand. Vi vil sprede budskabet på en række sociale medier, og vi vil være synlige i bybilledet med henblik på at skabe en adfærdsændring. For mange ved ikke, at de bor oven på deres eget drikkevand, og at blot ét gram sprøjtegift kan forurene en hel families forbrug af drikkevand i 80 år.”

Børnefamilier er med til at sprede budskabet

En række lokale influencere har sagt ja til at bakke kampagnen op og hjælpe med at nå nye målgrupper, der kan bruge gode råd til, hvordan de dropper sprøjtegift i deres have. Influencerne er unge mødre, der bor i områder i Aarhus med vigtige grundvandsressourcer. De skal via deres profiler være med til at dele budskabet til deres følgere.

Kampagnen vil udover en række gode haveråd fortælle om den forureningsrisiko, der er ved at bruge sprøjtemiddel til at fikse græsukrudtet i indkørslen eller den mælkebøttefyldte græsplæne. Man kan derudover deltage i quizzer og konkurrencer, hvor man kan vinde haveredskaber til børnene og et havesæt, hvor man med god samvittighed kan nyde sin sprøjtefri have.

Kampagnen kan følges på Facebook-siden Sprøjtefri – Nej til sprøjtegifte i haven og på Instagram @Sprojtefrihave. Årets kampagnevideo kan ses på YouTube her. Efter årets kampagne bliver lavet en ny undersøgelse, som skal belyse, om der er sket ændringer i forhold til holdning og adfærd om brugen af sprøjtegift i haven.

For yderligere information, kontakt:

Bo Vægter, geolog i Aarhus Vand og bestyrelsesmedlem i foreningen Vandværkerne i Aarhus (VPU)
Direkte: +45 8947 1310 · Mobil: +45 2920 9291
E-mail: bo.vaegter@aarhusvand.dk