Fremtidens biologisk nedbrydelige plastpose kan laves af spildevand - 12.06.2015

Plast indgår i dag i flere og flere produkter som for eksempel tekstiler, møbler og maling. Denne plast er produceret af olie og belaster derfor miljøet i både produktion og bortskaffelse. Plast er ikke nedbrydeligt og skal brændes for at blive bortskaffet. Derfor er der store miljømæssige perspektiver både for produktionen og for bortskaffelsesmulighederne ved at udvikle plast af biologisk nedbrydelige materialer.

Aarhus Vand er nu gået med i et udviklingsprojekt med Krüger, KMC og Billund Vand, der går ud på at fremstille såkaldte biopolymerer fra spildevandet på Marselisborg Renseanlæg, som kan bruges til fremstilling af biologisk nedbrydeligt plast. I projektet produceres biopolymerer af bakterier fra naturligt forekommende næringsstoffer i spildevandet, og samtidigt renses spildevandet.

Afdelingschef i Aarhus Vand, Claus Homann, siger om baggrunden for at gå ind projektet:
”Afdækning af mulighederne for ressourcegenvinding i fremtidens spildevandsrensning er essentiel for os. Netop derfor deltager vi i udviklingsprojektet, hvor vi undersøger potentialet for udvinding af biopolymer fra spildevand.”

Kontaktinformation Claus Homann: cho@aarhusvand.dk, mobil: 2979 9350

Administrerende direktør i Krüger, Leif Bentsen, supplerer:
”Vi er overbeviste om, at fremtidens renseanlæg vil have høj fokus på at genvinde ressourcer. Projektet går skridtet videre end det energiproducerende renseanlæg og kan oven i købet være en del af løsningen på verdens plastaffaldsproblemer.”

Kontaktinformation HR- og Kommunikationsdirektør Anne Abraham, Krüger A/S: mobil 2171 3872

Fakta om projektet, som kaldes ”BIOPOL” (udvinding af biopolymer fra spildevand):
Biopolymerpotentialet undersøges af tre typer spildevand. Der opstilles et pilotanlæg hos KMC i Brande, hvor potentialet skal undersøges på industrispildevand med højt indhold af kulstof. Sideløbende undersøges biopolymerpotentialet af byspildevand med forskellig grad af industribelastning på Marselisborg Renseanlæg i Aarhus og på Billund BioRefinery.

Biopolymererne, der produceres i projektet, er PHA polymerer, hvor PHA står for PolyHydroxyAlkanoater, der er en fællesbetegnelse for flere forskellige polyester-polymerer. PHA-polymererne produceres naturligt af bakterier som oplagringsmateriale, på samme måde som vi mennesker oplagrer fedt. PHA-polymerer er 100 % bionedbrydelige og kan anvendes til produktion af bl.a. plastemballager.

Miljøministeriet har gennem Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program (MUDP) bevilget 1,9 mio. kr. ud af et samlet budget på 3,6 mio. kr. til projektet. Krüger er projektleder og ansvarlig for planlægning og gennemførelse af biopolymerproduktionen og tests af spildevandet.

Resultater og rapportering forventes at være klar til offentliggørelse i midten af 2016.