Forbrugerne skal vælge repræsentant til Aarhus Vands bestyrelse - 29.08.2017

I 2018 skal Aarhus Vand have en ny bestyrelse, men allerede fra torsdag den 31. august kan man stille op som kandidat til at blive forbrugernes repræsentant i bestyrelsen.

Forbrugerne bliver repræsenteret med ét medlem i den kommende bestyrelse for Aarhus Vand. Sammen med resten af bestyrelsen skal det forbrugervalgte medlem være med til at realisere Aarhus Vands vision om at blive Danmarks førende vandselskab. Aarhus Vands kerneforretning består i at levere drikkevand, rense spildevand, vedligeholde kloaksystemer, tilpasse udsatte områder mod klimaforandringer og beskytte grundvandet.

Aarhus Vands bestyrelse består af repræsentanter fra erhvervslivet, byrådspolitikere, medarbejderrepræsentanter og altså en repræsentant for forbrugerne. Om denne sammensætning siger adm. direktør i Aarhus Vand, Lars Schrøder:

”Vi har en bredt sammensat bestyrelse, og det giver en alsidig dialog i arbejdet med de overordnede rammer, der skal sikre, at virksomheden giver værdi for vores kunder, vores ejere, samarbejdspartnere og for samfundet.”

Opstilling som kandidat
Ønsker man at stille op som kandidat, kan man gøre det fra den 31. august til den 21. september via Aarhus Vands hjemmeside. For at stille op skal man være myndig efter dansk ret og kunne dokumentere, at der er 25 forbrugere fra forsyningsområdet, der støtter ens opstilling.

Valget foregår i oktober
Valget af forbrugerrepræsentant foregår fra den 28. september til den 26. oktober, og valgresultatet offentliggøres den 2. november. Den valgte repræsentant indtræder i bestyrelsen i januar 2018.

Mere om valget
Læs mere om valget. Her finder man blandt andet valgregulativet og vejledning for opstilling og valg.

Om Aarhus Vands bestyrelse
Aarhus Vand blev den 1. januar 2010 et selvstændigt aktieselskab, som er 100 procent ejet af Aarhus Kommune. Det skete som følge af en ny lovgivning for vandsektoren i Danmark.

Fra 2018 vil bestyrelsen for Aarhus Vand være sammensat således:

  • To eksterne medlemmer
  • Tre medlemmer af Aarhus Byråd
  • Tre medarbejderrepræsentanter
  • En forbrugerrepræsentant

Yderligere information
Bestyrelsesformand i Aarhus Vand, Hans Elbek Pedersen, tlf. 40 75 23 27 eller e-mail hans.elbek.pedersen@gmail.com
Adm. direktør i Aarhus Vand, Lars Schrøder, tlf. 89 47 11 00 eller e-mail lsc@aarhusvand.dk