Dronescanninger effektiviserer kapacitetsudnyttelsen af regnvands-bassiner og renseanlæg - 9. juni 2021

Virksomheden Zediment, som er et joint-venture samarbejde mellem vandselskabet Aarhus Vand og ingeniørvirksomheden EIVA, leverer nu dronebaserede undervands-scanninger af kapaciteten på renseanlæg og i regnvandsbassiner. Løsningen er den første af sin slags i branchen og kan spare vandselskaberne for store driftsudgifter til oprensning af bassinerne, sikre at kapaciteten kan følge med stigende befolkningstal i byerne og nedsætte risikoen for miljøbelastning.

Foto: Zediment-tekniker scanner et regnvandsbassin

Det stigende befolkningstal primært i de større byer kræver ekstra kapacitet hos vandselskaberne. Det er derfor ekstra vigtigt at kunne udnytte de eksisterende anlægs fulde kapacitet optimalt. På baggrund af Zediments sedimentations-opmålinger, som præcist måler den reelle kapacitet i anlæg og bassiner, kan vandselskaber sikre driftsbesparelser i form af mindre energiforbrug til spildevandsrensning og mere målrettet oprensningsindsats i tanke og regnvandsbassiner. Resultatet er større kapacitet samt lavere energiforbrug og dermed bedre miljøaftryk samt mindre miljøbelastning fra eksempelvis overløb eller bundvending.

”I Aarhus Vand anser vi det for afgørende at kombinere vores ekspertviden med den nyeste teknologi for hele tiden at kunne optimere processerne på vores anlæg. Zediments sedimentations-undersøgelser giver os en hurtig og dyb viden om tilstanden af vores tanke og bassiner, som gør, at vi kan optimere renseprocesserne og dermed spare både tid og penge,” siger Mads Bayer, CFO i Aarhus Vand og bestyrel-sesformand i Zediment.

Synergi mellem to innovative virksomheder skabte Zediment

Samarbejdet mellem Aarhus Vand og EIVA er kommet i stand gennem et pilotprojekt om implementering af robotteknologi på renseanlæg, og virksomheden er dannet som et joint venture, hvor Aarhus Vand ejer 39 procent, og EIVA ejer 61 procent.

”Samarbejdet med EIVA som teknologipartner og Aarhus Vand som eksperter inden for vandets kreds-løb har muliggjort nogle løsninger, som introducerer en nyskabende teknologi til vandsektoren. Zediment starter med fokus lokalt i Danmark, hvor de første kundeaftaler allerede er indgået. Fokus er dog i høj grad internationalt med forventning om hurtig ekspansion til andre nære markeder inden for det næste års tid,” siger Jeppe Nielsen, CEO i EIVA og CEO i Zediment.

Kort om Zediment

• Stiftet juni 2021 og har allerede udført en række sedimentations-undersøgelser

• Et joint venture mellem Aarhus Vand (39%) og EIVA (61%)

• Tilbyder en ny, højteknologisk form for sedimentopmåling, der præcist måler den reelle driftskapacitet på renseanlæg og det aktive vådvolumen i regnvandsbassiner

• Vil hjælpe vandselskaber med at optimere deres drift, fungere som løftestang for bæredygtighedstiltag og være et skridt foran den teknologisk udvikling

Vil du vide mere om Zediments løsninger?

Zediment holder et webinar både den 23. og 24. juni. Alle er velkomne til at tilmelde sig og høre mere om Zediments løsninger: zediment.com/webinar

For yderligere information, kontakt:

Jeppe Nielsen, CEO i EIVA, jni@eiva.com, tlf. 5144 0099

Mads Bayer, CFO i Aarhus Vand, mads.bayer@aarhusvand.dk, tlf. 4231 2237