Beder Landevej åbnes for trafik 1. december - 3 måneder før planlagt - 28.11.2017

Beder Landevej i Beder har været spærret for gennemkørsel siden uge 40, hvor Aarhus Vand gik i gang med et stort vejarbejde. En koncentreret indsats på vejarbejdet har gjort, at vejen åbnes for trafik allerede den 1. december 2017 og ikke som planlagt i marts 2018.

Beder Landevej har været spærret, fordi Aarhus Vand i samarbejde med entreprenørvirksomheden Arkil har lagt en ny regnvandsledning i jorden på strækningen mellem Kirkebakken og Byagervej. Arbejdet er en del af Aarhus Vands indsats for at gøre Beder klar til at tage imod de kraftige regnskyl, der er en konsekvens af klimaforandringerne. Men gravearbejdet har givet store gener for borgere, virksomheder og trafikanter i Beder, da Beder Landevej er en central færdselsåre i byen.

Aarhus Vand, Arkil og det rådgivende ingeniørfirma Niras har sammen arbejdet på at finde en alternativ metode til at etablere regnvandsledningen, så arbejdet kunne slutte tidligere, og vejen dermed kunne åbnes før end forventet. Den koncentrerede indsats i både planlægningen og udførelsen har givet resultat, og dermed kan Beder Landevej nu åbnes for trafik tre måneder tidligere end planlagt.

Når trafikken igen kan køre på Beder Landevej fra den 1. december, mangler Aarhus Vand og Arkil stadig at afslutte de sidste dele af vejarbejdet. Der vil derfor stadig blive arbejdet på strækningen mellem Kirkebakken og Byagervej, og generne er dermed ikke helt overstået. Trafikken vil dog blive opretholdt, mens det sidste arbejde bliver udført.

Projektet i Beder nærmer sig afslutningen

Arbejdet på Beder Landevej er sidste etape i Aarhus Vands samlede kloakeringsprojekt i Beder. Projektet med at adskille regnvand og spildevand i de områder af Beder, hvor vandet løber i samme rør, har stået på siden starten af 2016 og afsluttes nu ved udgangen af januar 2018. Projektleder Pernille Vinther fra Aarhus Vand siger i den forbindelse:

”Vi vil gerne takke borgere og erhvervsdrivende i Beder for deres tålmodighed og forståelse, mens vi har arbejdet i byen. Vi ved, at vi har skabt store gener undervejs, og derfor er vi også glade for, at vi her til slut er lykkedes med at forkorte spærringen på Beder Landevej, så vejen kan åbne langt tidligere end forventet. Det er en rigtig god måde at slutte det samlede projekt af på.”

Projektleder i Aarhus Vand Pernille Vinther i samtale med formand i Arkil Flemming Holm.

For yderligere information

Kontakt projektleder Pernille Vinther, Aarhus Vand, på tlf. 8947 1162 eller e-mail pev@aarhusvand.dk