REGNSKAB 2020: Aarhus Vand investerer massivt i klimatilpasning og grundvandsbeskyttelse - 21. april 2021

Aarhus Vand kom ud af 2020 med et overskud på 97,9 mio. kr. Omsætningen var på 669,8 mio. kr., og vandselskabet investerede 376 mio. kr. i ny infrastruktur, nye anlæg og klimatilpasning. Derudover investerede Aarhus Vand 12 mio. i beskyttelse af grundvandet – alt sammen uden at hæve vandprisen.

Trods corona har 2020 været et fantastisk år for Aarhus Vand, og vi har haft forrygende travlt. Vi har formået med de restriktioner og begrænsninger, der nu har været omkring os, at holde gang i alle vores store og vigtige anlægsprojekter. Det er godt for Aarhus Vand, det er godt for vores kunder, og det er godt for dem, vi samarbejder med. Det holder samfundshjulene i gang.”

Sådan indleder CEO i Aarhus Vand, Lars Schrøder, årsrapporten for 2020, og når man bladrer igennem rapporten, kan man konstatere, at medarbejderne ikke har ligget på den lade side. De har produceret 14,8 mio. kubikmeter drikkevand, renset 30,8 mio. kubikmeter spildevand, solgt overskudsvarme fra spildevandsrensning svarende til det årlige varmeforbrug i 845 husstande og overskud af el – også fra spildevand – til 1.600 husstande.

Det er en stigning i elproduktionen på 10 procent i forhold til 2019. Dermed har selskabet samlet set øget den bæredygtige energiproduktion med 8 procentpoint og producerer nu mere energi på renseanlæggene, end der bliver købt til at holde anlæggene kørende.

På Marselisborg og Åby Renseanlæg har Aarhus Vand derudover produceret 33 tons fosforgødning af spildevandet. Dermed er Aarhus Vands fire renseanlæg snarere at betragte som ressourceanlæg end som energislugere, hvilket var tilfældet for blot få år siden.

Årsrapporten viser også, at Aarhus Vand i 2020 har fornyet 18 km drikkevandsledninger og 21 km spildevandsledninger. Samtidig med fornyelsen af spildevandsledningerne adskiller selskabet regnvandet og spildevandet i Viby og Åbyhøj og skaber mere plads til de øgede regnmængder.

Det er i 2020 bl.a. sket ved at etablere regnvandssøer på Rolighedsvej og Hørgårdsvej i Risskov og i Gellerup Skov. Søerne er udformede, så de udover at fungere som opmagasineringsbassiner tilfører områderne rekreativ værdi, og de bidrager dermed til at gøre Aarhus til en både grønnere og mere blå by.

Også på drikkevandssiden har der været stor aktivitet i 2020. I juni indviede Aarhus Vand sit nye vandværk i Beder, der er udstyret med den nyeste teknologi inden for vandproduktion og lever op til de højeste krav, der findes, med hensyn til drikkevandssikkerhed.

Samtidig blev der sat en helt ny standard for begrænsning af vandtabet fra boring til borger. I 2020 lå vandtabet på et historisk lavt niveau på kun 3,7 procent, mens det gennemsnitlige vandtab på landsplan er på over 7 procent. Et lavt vandtab er med til at sikre lavere omkostninger og et mindre energiforbrug, samtidig med at man sparer på grundvandet, der mange steder er truet af pesticider.

Som led i at beskytte drikkevandet mod pesticider har Aarhus Vand i 2020 brugt 5 mio. kr. på skovrejsning, bl.a. 20 hektar skov i True samt yderligere 7 mio. kr. til andre grundvandsbeskyttende tiltag som for eksempel informationskampagner og aftaler med landmænd om at droppe sprøjtegift på marker i sårbare drikkevandsområder.

Bestyrelsen i Aarhus Vand vil sammen med den øvrige ledelse gerne udnytte det store potentiale, der er i selskabet, endnu bedre. Som led i det var bestyrelsesformand Flemming Besenbacher i 2020 én af initiativtagerne til etableringen af Water Valley Denmark, der blev lanceret for nyligt.

Initiativet skal understøtte Vandvision 2025, som handler om at fordoble eksporten af dansk vandteknologi ude i verden og bane vejen for, at Danmark bliver verdensleder målt på omsætning, eksport, innovationskraft, jobskabelse og har en positiv indvirkning på den globale grønne omstilling. Flemming Besenbacher, der er næstformand i Water Valley Denmark, siger:

”I Danmark har vi fundamentet til at skabe verdens førende epicenter for vand. Det kræver, at universiteter, kommercielle selskaber og forsyninger som Aarhus Vand samarbejder om at sikre finansieringen og skabelsen af ny viden, teknologi og selskaber i skala med Grundfos og Danfoss, så vi kan øge dansk konkurrenceevne på verdensplan og skabe en grønnere blå planet. Jeg glæder mig meget som bestyrelsesformand for Aarhus Vand til at følge denne proces og se, hvordan vi kan udfylde det potentiale, der er med Water Valley Denmark.”

For yderligere information, kontakt:
Lars Schrøder, CEO i Aarhus Vand, tlf. 8940 1100, e-mail: lars.schroder@aarhusvand.dk

Flemming Besenbacher, bestyrelsesformand i Aarhus Vand, tlf. 23 38 22 04, e-mail: f.besenbacher@carlsbergfoundation.dk